Ako odviezť dieťa bezpečne do školy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ako odviezť dieťa bezpečne do školy

 1. Allianz – SP zaregistrovala za minulý rok najviac dopravných nehôd, pri ktorých sa zranili deti, práve v septembri.
 2. Štúdia Allianz Centra pre technológie ukázala, že riziko vážneho zranenia detí pri nepoužívaní bezpečnostných prvkov je sedemkrát vyššie.
 3. Ďalej štúdia na základe „crash“ testov radí, ako pripútať dieťa správne a predísť tak tragédii.

Brány škôl sa otvorili a ráno čo ráno čaká mnohých rodičov sadanie si za volant, aby bol ich potomok v školských laviciach načas. Dôležité je však bezpečne doraziť do cieľa. A to sa netýka len pravidiel, ktoré potrebujú vedieť výlučne deti. Podľa Allianz – Slovenskej poisťovne, až 8 percent zo všetkých detských úrazov sa odohrá pri prechádzaní detí cez cestu či pri jazde na bicykli. Tieto úrazy majú zväčša ďaleko vážnejšie dôsledky ako ostatné detské úrazy a nezriedka končia trvalými následkami či smrťou dieťaťa.

Fatálnych chýb sa, žiaľ, dopúšťajú i rodičia. Preto aj v prípade, že svoje dieťa veziete do školy každé ráno autom, nie je dobré zabúdať na opatrnosť. Allianz – SP v minulom roku zaregistrovala práve v septembri najviac dopravných nehôd, pri ktorých sa zranili deti1. Dôvodom môže byť práve začiatok školského roka sprevádzaný často stresom a zhonom, ktorý môže vyústiť až do nehody.

Odborníci z Allianz – SP preto odporúčajú:

 1. Ponechajte si dostatok času na cestu. Zabezpečí vám nielen pokoj pasažierov a vodiča, ale tiež vám poskytne rezervu v prípade problémov alebo zdržaní, ktoré sa môžu vyskytnúť.
 2. Držte sa radšej nižšej rýchlosti a koncentrujte sa viac na cestu ako na deti na zadných sedadlách. Veľmi dôležité je to najmä v okolí škôl, kde deti môžu náhle vstúpiť na vozovku medzi jednotlivými vozidlami.
 3. Sledujte a kontrolujte technický stav vozidla, aby ste predišli možnej časovej strate či dopravnej nehode.
 4. Uistite sa, že neustále máte so sebou kontaktné číslo na asistenčnú službu, ktorá vám v prípade potreby môže rýchlo pomôcť.

1Allianz – SP registruje v septembri roku 2010 18 nahlásených úrazov detí pri dopravných nehodách s uvedeným rodným číslom.

Nepodceňujte autosedačky

Používanie detských autosedačiek a iných bezpečnostných opatrení je dnes nevyhnutnosťou. Štúdia Allianz Centra pre technológie, ktorá sa venovala práve používaniu autosedačiek a bezpečnostných pásov v aute pri prevoze detí, ukázala, že vo vekovej skupine do 6 rokov bolo len 63 percent detí primerane pripútaných bezpečnostným pásom v mimo mestských oblastiach a v meste iba 58 percent detí2.

Ďalej štúdia deklaruje, že až 40 percent rodičov detí vo veku do 6 rokov nepoužíva detskú autosedačku pri preprave autom v meste alebo obci a 2 percentá detí nie sú chránené vôbec3. Pritom, riziko vážneho zranenia alebo smrti detí je pri nepoužívaní bezpečnostných prvkov sedemkrát vyššie.

Crash testy ukázali možné tragické dôsledky

Allianz Centrum pre Technológie zareagovalo na tieto štatistiky výskumným projektom, ktorý preveruje ochranný systém pre deti od šesť do dvanásť rokov. Vykonali niekoľko testov, v ktorých porovnávali vplyv správneho a nesprávneho pripútania bezpečnostným pásom. Testy ukazujú, že detská figurína sa vyšmykne spod pásu, ak nie je správne umiestnený. Nesprávne umiestnenie pásov je obzvlášť nebezpečné aj pre oblasť brucha, kde pri veľkom tlaku na mäkké časti môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Je dôležité, aby samotné deti boli informované o správnom použití pásov, pretože v tejto vekovej skupine si väčšina zapína pás sama. Rovnako aj pre nich je bezpečnostný pás záchrancom života číslo jeden, ale len v kombinácii so správnym umiestnením pásov a s detskou sedačkou primeranou ich veku. Ideálnou situáciou je, ak si dieťa pás zapne správne, už bez pomoci rodičov.

2 Zdroj: BASt Federal Road Research Institute 2009
3 Zdroj: BASt Federal Road Research Institute 2009

5 tipov ako správne využívať bezpečnostné prvky v aute pri prevoze detí:

 1. Pre deti nižšie ako 150 cm vždy používajte všetky bezpečnostné prvky, i keď prekonávate len malú vzdialenosť v rámci mesta či obce.
 2. Vždy utiahnite pás pevne, aby tesne obopínal telo.
 3. Panvový pás musí byť umiestnený priamo pred panvovými kosťami. Za žiadnych okolností nesmie viesť cez brucho.
 4. Pri ramene musí byť pás umiestnený cez kľúčnu kosť – nie cez krk a nie cez ramenný kĺb.
 5. Ak používate sedačku pre väčšie dieťa, pás musí byť vedený popod držiaky.

Dátum vydania: 07.09.2011

Súvisiace odkazy

Crash test dieťaťa pripútaného bezpečnostným pásom
Crash test dieťaťa pripútaného bezpečnostným pásom v detskej sedačke

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook