Allianz - Slovenská poisťovňa s rastom poistného | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa s rastom poistného

Za vlaňajší rok dosiahla spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa hrubé predpísané poistné vo výške 18,7 mld. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím to predstavuje prírastok o 11,7 percenta. Podiel neživotného poistenia bol približne 72,2 percenta, zvyšok tvorilo životné poistenie. Obchodná produkcia za vlaňajší rok bola na úrovni 1,6 miliardy Sk. "Najväčší záujem klientov bol o kapitálové životné poistenie, súkromné poistenie stavieb a domácností," skonštatovala hovorkyňa firmy Lucia Bombošová. Poistenci takisto mali záujem aj o havarijné a povinné zmluvné poistenie automobilov. Allianz - Slovenská poisťovňa vlani najviac investovala do dlhopisov, ktoré mali takmer tretinový podiel. Na druhom mieste boli štátne pokladničné poukážky. Firma uložila svoje finančné prostriedky aj do bankových úložiek, nehnuteľností a hypotekárnych záložných listov.

Dátum vydania: 13.02.2004

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 13