Jednotlivci berú jackpot na úkor ostatných | Allianz - Slovenská poisťovňa

Jednotlivci berú jackpot na úkor ostatných

Predpokladá sa, že za miliónovými spormi je niekoľko ľudí, ktorí sa na ne zameriavajú. Ako podľa vás získavajú kontakty na poškodených spred niekoľkých rokov?
- Je to pomerne jednoduché. Z rôznych ústnych informácií od bývalých pracovníkov poisťovne. Sú medzi nimi i právnici, ktorí kedysi pre túto poisťovňu pracovali. Potom sú to aj tzv. naháňači, advokáti podľa amerického vzoru, ktorí navštevujú rôzne rehabilitačné zariadenia a snažia sa nájsť ťažko postihnutých ľudí.

Ide v týchto sporoch o neprávom vysúdené sumy?
- Nie, okrem niekoľkých výnimiek máme aj 10- až 15-tisíc prípadov, v ktorých bol naozaj niekto poškodený a vtedy je treba zaplatiť, aby sa nestala nejaká chyba. Vtedy sme ochotní uznať odškodnenie, no žiadajú od nás nezmyselné sumy.

Aká by podľa vás bola prijateľná suma?
- Poškodených ľudí chceme vyplatiť. Stará vyhláška o odškodnení nie je dobrá, čo sa týka sumy možného odškodnenia. Nemyslím si však, že je zmyslom, aby sa sto ľudom podarilo získať jackpot na úkor 1,5 milióna motoristov. Ale 30 - 40-miliónové odškodné nám nedáva žiadny zmysel.

Aké sú v priemere náhrady, ktoré vyplácate za škody na majetku a zdraví v novom systéme?
- Nedá sa to jednoznačne povedať. Bude to možné najskôr o päť až šesť rokov, pretože niekedy sa celkové následky ukážu až po takom čase. Vyplácame aj renty 30 či 40 rokov pre vdovy, siroty. Preto by povinné zmluvné poistenie mali ponúkať len dôveryhodné spoločnosti. Pretože každá chyba sa môže vypomstiť zhruba za päť rokov krachom.

Ako hodnotíte súčasné maximálne hranice pre výplaty náhrad?
- Osobne ich v súčasnosti považujem za dostatočne vysoké. Po vstupe do únie sa však budú musieť zvýšiť. Musím ale zároveň upozorniť, že to zvýši cenu poistenia.

Dátum vydania: 07.02.2004

Zdroj: Pravda, str. 13