Poisťovne si predávajú svojich klientov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poisťovne si predávajú svojich klientov

K Novému roku zmenili desaťtisíce klientov poisťovňu bez toho, aby o tom vedeli. Allianz - Slovenská poisťovňa ich "predala" Českej poisťovni - Slovensko. Takýto postup dovoľuje zákon a na Slovensku nejde o prvý prípad. O tom, o čo jedna poisťovňa prišla a čo druhá získala, obe mlčia. Upresniť nechcú ani odmenu za 70 tisíc poistných zmlúv, ani to, o koľko im počet klientov a vyberané poistné kleslo respektíve vzrástlo. "Museli sme tak urobiť na základe rozhodnutia Protimonopolného úradu," vysvetľuje hovorkyňa Allianz - Slovenskej poisťovne Lucia Bombošová. "Previedli sme časť kmeňa - približne 70 tisíc klientov, havarijného poistenia, poistenia domácností a stavieb." Klientov podľa nej vybral počítač - náhodne. O tom, že poisťovňa príde o časť klientov, musí obmedziť reklamné aktivity a predať akcie firiem, ktoré vlastní, rozhodol Protimonopolný úrad ešte v roku 2002. Allianz aj Slovenská poisťovňa mali totiž každá zvlášť také veľké podiely na slovenskom trhu, že prevzatie Slovenskej poisťovne nemeckou spoločnosťou označil úrad za koncentráciu a povolil ju iba po splnení stanovených podmienok. Allianz, ak chcela privatizáciu dokončiť, musela s podmienkami súhlasiť. Poisťovne si môžu nielen v takomto prípade, keď to nariadil verejný úrad, ale aj v iných klientov "predávať". "Na prevod sa okrem súhlasu Úradu pre finančný trh nevyžaduje žiadny ďalší súhlas, teda ani jednotlivých klientov," hovorí Libor Nekvasil z Českej poisťovne - Slovensko. Stačí im zmenu ohlásiť. "Treba ich informovať o prevode v zmysle zákona o poisťovníctve. Túto si obe poisťovne splnili." Hoci je prevod účinný k 1. januáru a v novej poisťovni majú klienti hlásiť aj vznik poistných škôd, ku ktorým po tomto dátume došlo, poistenci o ničom nevedeli väčšinou až do tohto týždňa. "Klientom sme prvé listy poslali vo štvrtok minulý týždeň," povedala Bombošová. Pre poistencov by sa okrem mena poisťovne nemalo zmeniť nič. "Poistná zmluva je platná a platia zmluvné dojednania tak, ako bola uzatvorená. Pretože ČPS vstúpila do všetkých práv a záväzkov odovzdávajúcej poisťovne, mení sa iba poisťovateľ a číslo účtu, kam bude klient poukazovať poistné. Poistné krytie zostáva bez zmien," dodal Nekvasil. Nároky z poistných zmlúv, vzniknuté do konca roka 2003, si majú klienti uplatňovať v starej poisťovni, od nového roka v novej. "Rozhodným dňom je 1. január 2004," zdôraznil Nekvasil. Ak niekto už za tento rok zaplatil poistné na účet Allianz - Slovenskej poisťovne, tá ho sama pošle Českej poisťovni - Slovensko. Kto s prechodom do Českej poisťovne - Slovensko nesúhlasí, musí v nej zmluvu vypovedať. "Môže postupovať iba v zmysle uzatvorenej zmluvy. Samotným prevodom sa poistná zmluva nemení ani nezaniká," povedal Nekvasil. Klientov si môžu predávať nielen poisťovne, ale aj správcovské spoločnosti. Pri obchodníkoch s cennými papiermi takéto predaje klientov podľa Mareka Kačmára z Úradu pre finančný trh možné nie sú. Vylúčené sú aj v bankovníctve. "Takáto situácia nemôže v bankovom sektore nastať," povedal Igor Barát z Národnej banky Slovenska.

Dátum vydania: 21.01.2004

Zdroj: SME, str. 5