Cena rovnaká ako pri poslednej ponuke | Allianz - Slovenská poisťovňa

Cena rovnaká ako pri poslednej ponuke

Spoločnosť Allianz má záujem odkúpiť od ostatných minoritných akcionárov i ďalšie akcie Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s., ktoré už v súčasnosti nie sú kótované a obchodované na burze cenných papierov a prostredníctvom spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., ponúka majiteľom týchto akcií možnosť ich predaja. Ponúkaná cena za kúpu jednej akcie vydanej pôvodne Slovenskou poisťovňou, a. s., s menovitou hodnotu 1 000 Sk, je 2 178 Sk za jednu akciu. Vyplýva to z listu akcionárom poisťovne. Nemecký investor tvrdí, že "táto cena zodpovedá cene za jednu akciu, ktorú Allianz zaplatila pri kúpe majoritného balíka akcií Slovenskej poisťovne, a. s., od štátu a ponúkla ju aj v rámci povinnej ponuky na kúpu všetkých akcií zrealizovanej začiatkom tohto roku". Ponuka hovorí o tom, že ak akcionár zároveň vlastní aj akcie vydané pôvodne Slovenskou poisťovňou, a. s., s menovitou hodnotou 180 Sk, Allianz má záujem odkúpiť aj tieto akcie. Ponúkaná kúpna cena je vo výške 392 Sk za jednu takúto akciu, čo je proporčne rovnaká cena ako ponuka za akciu vydanú pôvodne Slovenskou poisťovňou, a. s., s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000 Sk. Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., zo dňa 13. decembra 2002, akcie Slovenskej poisťovne, a. s., prestali byť kótované a skončilo sa ich obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave, a. s. Po zrealizovaní povinnej ponuky na kúpu všetkých akcií, ktorá v tejto súvislosti bola začiatkom roku 2003 vyhlásená spoločnosťou Allianz Aktiengesellschaft so sídlom v Mníchove, Nemecká spolková republika, vo vlastníctve drobných akcionárov už zostalo len 0,48 % akcií Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s. Allianz - Slovenská poisťovňa nakupuje akcie do 30. januára 2004 cez ktorúkoľvek pobočku Tatra banky, a. s., kde môžete uzatvoriť obchod za uvedených podmienok. Ak obchod uzatvoríte do konca januára 2004, poplatky s tým spojené Tatra banke, a. s., za akcionárov uhradí Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Dátum vydania: 17.12.2003

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 13