Prichádza revolúcia do poistenia úrody | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz RE predstavuje technológiu vzdialeného monitorovania polí

 1. Nová technológia umožňuje sledovať poistené polia bez ohľadu na počasie či dennú dobu
 2. Prináša zjednodušenie zhodnotenia rizík pre poisťovateľov a znižuje prevádzkové náklady pri poistení úrody

Tím zameraný na poľnohospodárstvo v Allianz Re (zaisťovňa) prináša nový prístup k poisteniu plodín v spolupráci so softvérovou spoločnosťou Sarmap, ktorá sa špecializuje na zlepšenie spôsobov riadenia prírodných zdrojov Zeme. Táto technológia umožňuje vďaka vzdialenému monitorovaniu polí nielen merať rast biomasy, ale aj monitorovať a merať potencionálny výnos poľnohospodárskych oblastí. V porovnaní s technológiou vzdialeného zberu informácií, ktorá je založená iba na optických senzoroch, táto radarová technológia vie konvertovať satelitné snímky do dátových materiálov so značnou informačnou hodnotou, bez ohľadu na počasie či dennú dobu. Táto technológia bude výhradne k dispozícii pre Allianz Re.

„Môžeme doslova vidieť trávu rásť,“ hovorí Thomas Heintz, agronóm a riaditeľ pre poľnohospodárstvo v Allianz Re a popisuje ako technológia funguje. „Keď Európska vesmírna agentúra (ESA) začne v roku 2013 poskytovať satelitné snímky na internete na týždennej báze a zadarmo, budeme mať túto technológiu na dosah ruky. Budeme môcť odhadnúť výnosnosť poľnohospodárskej pôdy a sledovať ako sa vyvíja v priebehu vegetačného obdobia.“ V prípade strát, môže byť softvér použitý na určenie podrobných príčin a dôsledkov poškodenia. Táto skutočnosť „zapláta“ dieru v údajoch, ktorá spôsobovala ťažkosti v poľnohospodárskom poistení a zapríčiňovala, že niektoré oblasti boli doslova nepoistiteľné. Ale to nie je jedinou výhodou novej technológie. Tým, že celý proces poistenia bude menej náročný na ľudskú prácu a bude viac zrozumiteľný a presný, náklady na poistenie budú nižšie. To umožní využívať poistenie úrody omnoho širšie.

„Zabezpečenie a zvyšovanie produkcie potravín bude jedna z hlavných politických a sociálnych otázok, ktorým budeme čeliť v blízkej budúcnosti,“ zdôrazňuje Clemens von Weichs, generálny riaditeľ Allianz RE. „Ako aj v mnoho iných ekonomických otázkach, aj v tejto oblasti môžu poisťovne fungovať ako garant stability a kontinuity.“

Dátum vydania: 04.08.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook