Nad Tatrou sa blýska čoraz častejšie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nad Tatrou sa blýska čoraz častejšie

Allianz – Slovenská poisťovňa zaregistrovala za posledné roky rastúci trend v počte škôd spôsobených úderom blesku. Len za mesiac jún eviduje poisťovňa 443 poistných udalostí zapríčinených úderom blesku a škody vo výške 268-tisíc eur, čo je oproti júnu predchádzajúceho roka nárast až o vyše 400 percent!

Letné mesiace už tradične bývajú aj obdobím veľkých búrok spojených s bleskami či krupobitím. Za posledné štyri roky zaregistrovala Allianz – Slovenská poisťovňa postupný nárast poistných udalostí, ktorých príčinou bol úder blesku. Tradične najvyšší počet poistných udalostí a škôd eviduje poisťovňa v mesiacoch jún, júl, august a september, pričom len za minulý rok zapríčinil úder blesku v týchto mesiacoch škody vo výške 394 423 eur.

Búrková sezóna sa tento rok ešte len začala, no z pohľadu škôd to tak rozhodne nevyzerá. Za mesiac jún eviduje Allianz – SP 443 poistných udalostí, pričom výška nahlásených škôd už dosahuje 268 795 eur. Za posledné štyri roky bol tohtoročný jún z pohľadu výšky nahlásených škôd po údere blesku najkatastrofickejší. Oproti júnu v roku 2010 narástla výška škôd až 4 a pol násobne.

Ako znížiť riziko škôd po úderu blesku?

 1. Počas búrky vypnite elektrické prístroje (televíziu, počítač, atď) nielen vypínačom, ale ich aj odpojte zo siete
 2. Je lepšie vypnúť vybrané elektrické prístroje aj zo signálneho napojenia (napr. televízna anténa)
 3. Skontrolujte, či je na vašej nehnuteľnosti vo vyhovujúcom stave bleskozvod
 4. Porozmýšľajte nad nainštalovaním tzv. prepäťovej ochrany, ktorá ochráni vaše elektrické spotrebiče pred rizikom prepätia

Aj pri dodržaní všetkých týchto rád sa však možným škodám v dôsledku úderu blesku úplne nevyhnete. Pre tento prípad sa vyplatí mať uzatvorené poistenie majetku a nehnuteľnosti, ktoré Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka v produkte Môj domov. Ten obsahuje tri moduly poistného krytia, Basic, Štandard a Optimal, pričom riziko úderu blesku obsahujú všetky tri poistné moduly, riziko prepätie kryje modul Optimal.

Dátum vydania: 21.07.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook