Čínska populácia pracujúcich sa začne znižovať | Allianz - Slovenská poisťovňa

Čínska populácia pracujúcich sa začne znižovať

 1. Zníženie počtu práceschopnej populácie sa očakáva už od roku 2013
 2. Proces starnutia sa zrýchľuje
 3. Účinky ukončenia politiky jedného dieťaťa sú sporné

Podľa posledného sčítania ľudu má Čína má približne 1,34 miliardy obyvateľov, a to aj napriek tomu, že populačný rast sa v poslednej dekáde znížil takmer na polovicu oproti predchádzajúcemu desaťročiu. Okrem toho, starnutie populácie sa v neposlednom rade zvyšuje najmä vďaka tomu, že podľa odhadov asi o 400 miliónov menej detí sa narodilo v dôsledku politiky jedného dieťaťa, ktorá sa začala v roku 1978. Účinky týchto trendov sa začnú na čínskom pracovnom trhu prejavovať už začiatkom tohto desaťročia. „Aj keby sa politika jedného dieťaťa uvoľnila alebo zrušila, pokles potenciálu pracovnej sily môže byť znížený, ale nedá sa mu dlhodobo zabrániť,“ hovorí profesor Michael Heise, hlavný ekonóm a riaditeľ pre rozvoj spoločnosti Allianz. Odvolávajúc sa na zistenia ostatnej štúdie Allianz Demographic Pulse, bodom obratu, kedy začne klesať produktívna populácia, bude na čínskom pracovnom trhu rok 2013. Ďalšie zvyšovanie miezd sa zdá byť len otázkou času, zatiaľ čo čínske spoločnosti už začali premiestňovať na prácu náročnú výrobu do vnútrozemia krajiny, alebo tiež do Vietnamu, Bangladéšu či Kambodže, v dôsledku nárastu zamestnaneckých nákladov v pobrežných regiónoch Číny.

Je na vine politika jedného dieťaťa?

So znižujúcim sa počtom obyvateľov v produktívnom veku na jednej strane a s rastom očakávanej dĺžky života na druhej strane, proces starnutia populácie naberá na sile. Na 100 obyvateľov dnes pripadá 19 ľudí starších ako 60 rokov, v roku 2050 sa však očakáva, že tento pomer dosiahne až 64 ľudí starších ako 60 rokov na 100 obyvateľov. V tomto kontexte mnoho kritikov volá po zrušení alebo aspoň obmedzení politiky jedného dieťaťa. Keďže však pôrodnosť klesá po celom svete, vyvstáva otázka, či je politika jedného dieťaťa jediným vinníkom tejto situácie a či za ňu nie sú zodpovedné aj celosvetové ekonomické trendy.

Nemecko a ostatné krajiny tiež starnú

Po rozpade Sovietskeho zväzu a zavedení ekonomických reforiem v 90tych rokoch, pôrodnosť v krajinách východnej Európy tiež významne klesla. V krajinách ako Thajsko, Turecko a Tunis, kde HDP na obyvateľa je porovnateľné s Čínou, pôrodnosť už klesla pod mieru reprodukcie 2,1 dieťaťa na ženu, ktorá je nutná na udržanie konštantnej populácie. V Nemecku mala pôrodnosť, potom čo sa spamätala z historického minima 1,24 dieťaťa na ženu v roku 1994, tiež klesajúcu tendenciu od roku 1997 a v súčasnosti sa pôrodnosť odhaduje v rozmedzí medzi 1,33 a 1,38 dieťaťa na ženu. Pôrodnosť teda dosahuje len polovicu oproti 60tym rokom minulého storočia a ani zďaleka nedosahuje úroveň potrebnú na zastavenie úbytku obyvateľstva v dlhodobom časovom horizonte.

Kľúčom je demograficky udržateľný sociálny systém

Je pravdepodobné, že nové zákony v čínskych provinciách, ktorých cieľom je utlmiť proces starnutia obyvateľstva uvoľňovaním politiky jedného dieťaťa, narazia na rovnaké problémy ako rodinné politiky v Nemecku, Rakúsko alebo Taliansku, kde aj napriek mnohým opatreniam zostala pôrodnosť na nízkych číslach. Finančné stimuly, ako je v Číne zníženie pokút za porušenie pravidla jedného dieťaťa či v Nemecku zvyšovanie prídavkov na deti, nemusia stačiť na zmenu tohto trendu. „Dôležité je čím skôr vytvoriť demograficky udržateľné sociálne systémy, v ktorých hrá kapitálové súkromné financovanie kľúčovú úlohu,“ hovorí Heise. „V Číne by medzi účinné opatrenia mohlo tiež patriť zvýšenie veku odchodu do dôchodku na 65 rokov, čo by spôsobilo odloženie demografického bodu obratu o ďalšie tri roky a značne znížilo pomer dôchodcov na pracujúcich v dlhodobom horizonte. V Európskej únii, aj napriek veku odchodu do dôchodku stanovenom na 65 rokov, bude bodom obratu, teda poklesu produktívnej populácie, rok 2012.“

Dátum vydania: 18.07.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook