EBRD získala podiel v Allianz - Slovenskej poisťovni | Allianz - Slovenská poisťovňa

EBRD získala podiel v Allianz - Slovenskej poisťovni

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) získala 15-percentný podiel akcií Allianz - Slovenskej poisťovne od nemeckého Allianzu. Povedal to člen predstavenstva Allianz Werner Zedelius s tým, že dohoda nadobudla platnosť 2. októbra. Allianz však ďalej zostáva majoritným akcionárom najväčšej poisťovne na Slovensku s 85-percentným balíkom akcií. Allianz - Slovenská poisťovňa bude s EBRD spolupracovať prvý raz. Podľa Kurta Geigera, obchodného riaditeľa pre finančné inštitúcie EBRD, môže Allianz využiť skúsenosti EBRD najmä v oblasti transformujúcich sa krajín: "V budúcnosti sa budeme musieť upriamiť na ďalšiu reštrukturalizáciu a zdokonalenie systému správy poistení."

Dátum vydania: 17.10.2003

Zdroj: SME, str. 7