EBOR v Allianz - Slovenskej poisťovni | Allianz - Slovenská poisťovňa

EBOR v Allianz - Slovenskej poisťovni

Európska banka pre obnovu a rozvoj získala začiatkom októbra 15-percentný podiel v Allianz - Slovenskej poisťovni. Balík akcií kúpila od nemeckej Allianz AG, ktorá pôvodne vlastnila 100 percent akcií. Majoritným vlastníkom tak aj naďalej zostáva skupina Allianz AG. "Cenu predaného podielu nebudeme zverejňovať," hovorí člen predstavenstva materskej spoločnosti Werner Zedelius. Nemecký partner od vstupu Európskej banky pre obnovu a rozvoj očakáva využitie jej skúseností z transformačných procesov v ekonomikách strednej a východnej Európy. Prínos pre poisťovňu by mal byť najmä v oblasti privatizácie a riadení poprivatizačných projektov.

Kapitálový vstup Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) do Allianz - Slovenskej poisťovne (ASP), by mal Allianzu pomôcť v pôsobení na slovenskom trhu. Ako povedal člen Predstavenstva Allianz AG Werner Zedelius, EBOR má skúsenosti jednak v poisťovníctve a takisto aj z transformácie trhov krajín strednej a východnej Európy. "Banka pôsobí v strednej a vo východnej Európe a pozná ekonomické, právne a politické podmienky," uviedol výkonný riaditeľ EBOR a nový člen dozornej rady poisťovne Kurt Geiger. Kontakty banky by mali pomôcť aj pri komunikácii so štátnymi inštitúciami a organizáciami. V súčasnosti predstavuje vstup banky jedinú spoluprácu medzi oboma spoločnosťami. "Zatiaľ nemáme ďalšie konkrétne plány, avšak v budúcnosti nevylučujeme kooperáciu," skonštatoval Zedelius. Podľa jeho slov predaj minoritného podielu nepredstavuje nespokojnosť s pôsobením na slovenskom trhu. "Naopak, predaj je pozitívnym znakom," upozornil. V budúcnosti bude ASP klásť dôraz na povinné zmluvné poistenie. "Veľmi pozorne sledujeme prípravu dôchodkovej reformy," povedal prezident poisťovne Manuel Bauer. Podľa neho, ak legislatíva umožní účasť komerčných poisťovní, nie je vylúčené, že ASP bude naďalej investovať v tomto sektore. EBOR získala 15-percentný podiel od nemeckej Allianz AG, ktorá pôvodne vlastnila 100 % akcií. Zostávajúci podiel si chce materská firma naďalej ponechať. Dohoda nadobudla platnosť pred dvoma týždňami.

Dátum vydania: 17.10.2003

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 11