Allianz bude na Slovensku spolupracovať s EBOR | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz bude na Slovensku spolupracovať s EBOR

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) získala 15 percentný podiel akcií Allianz - Slovenskej poisťovne od nemeckej poisťovne Allianz AG. Dohoda nadobudla platnosť po obdržaní súhlasu od príslušných regulačných orgánov 2. októbra 2003. Allianz naďalej zostáva majoritným akcionárom Allianz – Slovenskej poisťovne s 85 percentným balíkom akcií.

„Veľmi nás teší táto dohoda”, povedal Dr. Werner Zedelius, člen predstavenstva Allianz AG zodpovedný za rozvíjajúce sa trhy. „EBOR má enormný rešpekt a skúsenosti v strednej a východnej Európe a pozná ekonomické, právne a politické podmienky. Som si istý, že toto partnerstvo bude prínosom – ako pre našich klientov a zamestnancov na Slovensku, tak aj pre samotnú Allianz.” Kurt Geiger, EBOR, obchodný riaditeľ pre finančné inštitúcie, povedal, že EBOR investovala do tohto projektu, pretože chce podporiť rozvoj poisťovníctva v Slovenskej republike. „Sme radi, že sme nadviazali spoluprácu s Allianz, čo nám dáva príležitosť podporiť prenos skúseností a posiluje budúci rozvoj miestneho poistného trhu. Očakávame, že najväčší prínos z tohto rozvoja pocítia predovšetkým klienti.”

Allianz pôsobí na Slovensku od roku 1993, keď začala svoju obchodnú činnosť ako Allianz poisťovňa. V júli 2002 Allianz získala bývalú štátnu poisťovňu Slovenskú poisťovňu. Obe spoločnosti sa 1. januára 2003 zlúčili. Spojený hrubý predpis poistného oboch spoločností bol v roku 2002 vo výške 415 mil. EUR. Allianz - Slovenská poisťovňa sa zameriava na majetkové, zodpovednostné a životné poistenie so zameraním na povinné zmluvné poistenie. Skupina Allianz patrí medzi celosvetovo najväčšie poisťovne a správcov aktív s celkovým prijatým poistným vo výške 81.6 miliárd EUR a spravuje aktíva v hodnote 989 miliárd EUR (2002).

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), založená v roku 1991, podporuje prechod na trhovú ekonomiku v 27 krajinách strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Okrem svojich vlastných investícií EBOR mobilizuje významné priame zahraničné investície svojich obchodných partnerov. Banka sa zameriava na rozvoj súkromného sektora, ale pracuje tiež so spoločnosťami z verejného sektora na podporenie reštrukturalizácie, privatizácie a zlepšenie služieb. EBOR na Slovensku pôsobí od roku 1992 a podpísala viac než 75 priamych a regionálnych projektov v hodnote viac než 3.3 miliardy EUR, z čoho približne 1.0 miliarda EUR bola uskutočnená Bankou.


Kontaktné osoby:

Dr. Christoph John (Allianz) Tel. +49.170.635.95.31
Stefan Denig (Allianz) Tel. +49.89.3800.17790
Axel Reiserer (EBRD) Tel. +44.207.338.7753
Lucia Bombošová
(Allianz – Slovenská poist’ovňa) Tel. +421.905.287.111

Dátum vydania: 16.10.2003

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook