Allianz - Slovenská poisťovňa s najvyšším trhovým podielom | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa s najvyšším trhovým podielom

Allianz - Slovenská poisťovňa zaznamenala v prvom polroku tohto roka pozitívne výsledky, keď výška predpísaného poistného dosiahla 11 069,7 mil. Sk, čo predstavuje medziročný prírastok o viac ako 9 percent. Značke Allianz -  Slovenská poisťovňa dôveruje mnoho občanov, o čom svedči aj jej výrazný podiel na slovenskom poistnom trhu, ktorý k 30. 6. 2003 dosiahol takmer 47 percent. Na ňom sa významnou mierou podieľalo neživotné poistenie, ktoré tvorilo 76,8 percenta, a životné poistenie 23,2 percenta. Momentálne je Allianz - Slovenská poisťovňa najväčším poskytovateľom poistenia pre motoristov s trhovým podielom viac ako 30 percent. Zárukou pre klientov je najmä finančná sila poisťovne, ktorá je v rezervách vo výške 32 miliárd korún a v efektívnom zhodnocovaní finančných zdrojov. Cieľom Allianz - Slovenskej poisťovne na Slovensku je poskytovať klientom služby vysokej kvality opierajúce sa o dlhoročné skúsenosti, kapitálovú silu a overené know-how materskej spoločnosti, ktorou je Allianz AG. O spokojnosť klientov ASP sa stará takmer tritisíc zamestnancov. V trojstupňovej organizačnej štruktúre ústredie riadi štyri odštepné závody - v Bratislave, Nitre, Zvolene a Košiciach. V sieti je aj 34 pobočiek a 106 zastupiteľstiev. Allianz - Slovenskú poisťovňu môžete nájsť na 140 miestach na Slovensku, jej produkty a služby ponúka takmer päťtisíc obchodných reprezentantov. Stretnete sa s ňou i v renomovaných maklérskych spoločnostiach, cestovných kanceláriách, autosalónoch či u predajcov automobilov. Vďaka všetkým spomínaným kontaktným miestam je svojim klientom vždy nablízku. Všeobecné informácie o Allianz - Slovenskej poisťovni, poradenstvo pri výbere zo širokej ponuky poistenia osôb, majetku, vozidiel, podnikateľov a priemyslu a zabezpečenie kontaktu na obchodného zástupcu vám ponúkame tiež na bezplatnom čísle 0800 122 222 alebo internetovej stránke www.allianzsp.sk.

Dátum vydania: 25.09.2003

Zdroj: Trend, str. 36