Koľko stojí poistenie vecí v byte | Allianz - Slovenská poisťovňa

Koľko stojí poistenie vecí v byte

Allianz - Slovenská poisťovňa poistí domácnosť najmenej na 100 tisíc korún s minimálnym poistným 575 Sk. Za túto sumu je byt krytý pred rizikom požiaru, výbuchu, pred krádežou vlámaním, aj keď je zlodej navyše vandal. Ak klienta olúpia mimo domu, tiež dostane náhradu. V sume sú aj škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia a živelné pohromy ako víchrica či krupobitie. Z poistky možno financovať náklady na zmiernenie udalosti. Za každý rok, v ktorom poisťovňa klientovi nemusí nič vyplatiť, poskytuje bonus 10 % zľavu, najviac však 30 %. Drahšie vyjde poistenie domácnosti vo veľkých centrách ako v menších mestách a v obciach. Viac stojí aj platenie poistného v splátkach. Kto neplatí ročné poistné naraz, ale polročne, zaplatí prirážku 3 %, kto platí štvrťročne, zaplatí každý rok o 5 % viac. Spoluúčasť klienta na udalosti - teda suma, o ktorú poisťovňa v prípade škody zníži výplatu, Allianz - Slovenská poisťovňa povinne nežiada.

Dátum vydania: 17.09.2003

Zdroj: Pravda, str. 21, krátené