Allianz - Slovenská poisťovňa so ziskom | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa so ziskom

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava hospodárila v prvom polroku so ziskom 803,5 mil. Sk. Predpísané hrubé poistné poisťovne dosiahlo takmer 11,1 mld. Sk. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška, keď pôsobili Slovenská poisťovňa aj Allianz poisťovňa oddelene, je to prírastok o 9,4 percenta. Neživotné poistenie sa na hrubom poistnom podieľalo približne troma štvrtinami. Celková výška rezerv poisťovne prekročila ku koncu júna 32,8 mld. Sk.

Dátum vydania: 04.09.2003

Zdroj: Trend, str. 46