Výsledky Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s., k 30.6.2003 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Výsledky Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s., k 30.6.2003

Allianz – Slovenská poisťovňa (ASP) vykázala v prvom polroku 2003 zisk 803,5 mil. Sk a jej predpísané poistné dosiahlo 11,07 mld Sk. Podiel neživotného poistenia na ňom predstavoval 76,8 %. Počas prvých šiestich mesiacov ASP uzatvorila 195 000 nových poistení osôb s novou produkciou 605,5 mil. Sk ročne, 124 000 nových poistení vozidiel s ročným poistným 1,21 mld Sk, 44 000 poistiek v oblasti privátneho majetku s ročným poistným 55,4 mil. Sk a 16 000 poistiek v oblasti priemyslu a podnikateľov s ročným poistným 1,06 mld Sk.

K 30. júnu spravovala ASP 6,8 mil. poistení. Za šesť mesiacov tohto roka pritom vybavila 393 000 poistných udalostí a vyplatila 4,06 mld Sk.

Dátum vydania: 28.08.2003

Zdroj: TASR