Allianz - Slovenskú poisťovňu čaká polmiliardový zisk | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenskú poisťovňu čaká polmiliardový zisk

Allianz - Slovenská poisťovňa (ASP) plánuje tento rok ukončiť so ziskom 513 mil. Sk. Poisťovňa, ktorá vznikla zlúčením Slovenskej poisťovne a Allianz poisťovne, dosiahla vlani stratu 1,35 mld. Sk. Dôvodom bolo najmä zaúčtovanie záporného oceňovacieho rozdielu 1,76 mld. Sk pri predaji akcií bývalej Investičnej a rozvojovej banky. Väčšina straty sa bude hradiť zo ziskov budúcich období. Allianz poisťovňa vlani na Slovensku dosiahla zisk 154,2 mil. Sk. Akcionári ASP schválili zmenu v dozornej rade. Z poisťovne odchádza Hanes Shariputra Chopra a nahradí ho Kurt Geiger.

Dátum vydania: 28.08.2003

Zdroj: Trend, str. 43