Valné zhromaždenie Allianz - Slovenskej poisťovne | Allianz - Slovenská poisťovňa

Valné zhromaždenie Allianz - Slovenskej poisťovne

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa (ASP), a. s., včera prerokovalo a schválilo výročnú správu Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s. a Allianz poisťovne (AZB), a. s., za rok 2002. Akcionári tiež schválili riadnu a konsolidovanú účtovnú závierku ASP a riadnu závierku AZB za rok 2002. Riadne valné zhromaždenie schválilo návrh na úhradu straty ASP za uplynulý rok. Na rokovaní odznela informácia o obchodnom pláne, finančnom rozpočte a podnikateľskom zámere spoločnosti ASP na rok 2003, pričom spoločnosť očakáva v roku 2003 zisk 513 mil. Sk. Novým členom Dozornej rady ASP sa stal Kurt Geiger, ktorý nahradil odvolaného H. S. Chopru.

Dátum vydania: 21.08.2003

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 11