Privatizačné zmeny aj v poisťovníctve | Allianz - Slovenská poisťovňa

Privatizačné zmeny aj v poisťovníctve

Sektor poisťovníctva prešiel podobnými zmenami ako bankovníctvo. Na slovenskom trhu sa etablovali významné zahraničné poisťovne a prebehla privatizácia podielov štátu. Z tohto hľadiska mal najväčší význam vstup spoločnosti Allianz do Slovenskej poisťovne v roku 2002.

Poisťovňa Allianz pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. V roku 2002 uzavrela zmluvu o kúpe podielu v Slovenskej poisťovni, kde má v súčasnosti viac ako 99-percentný podiel. Sídlom spoločnosti Allianz AG je bavorský Mníchov v Nemecku. Podľa objemu predpísaného poistného za 1. štvrťrok 2003 má ASP podiel na trhu 51,18 % (údaj podľa štatistiky Slovenskej asociácie poisťovní). Podľa hovorkyne spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa Lucie Bombošovej je Allianz AG jednou z najväčších poisťovní na svetovom trhu. "Allianz vstúpil na slovenský trh, pretože cítil silný dopyt po prvotriednych poistných službách. So zmenami na politickej scéne bolo pre spoločnosť Allianz AG jasné, že stredo- a východoeurópske trhy sa stali veľmi dôležité. Naším hlavným cieľom je byť medzi tromi top poisťovateľmi na trhu, a to poskytovaním prvotriednych služieb. Keďže je Allianz - Slovenská poisťovňa jednotkou na trhu, môžeme povedať, že svoje ciele sme splnili a úspešná bola i privatizácia a reštrukturalizácia," povedal o ambíciách a ich napĺňaní predseda predstavenstva a prezident Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s. Manuel Bauer.

Dátum vydania: 10.06.2003

Zdroj: SME, str. 6