Cena závisí od rizika | Allianz - Slovenská poisťovňa

Cena závisí od rizika

Od 1. apríla zmeníte pravidlá v poistení domácností. V čom bude hlavný rozdiel oproti súčasnej ponuke?
- Klient si bude môcť sám vybrať, proti ktorým rizikám sa zabezpečí. Základný typ bude kryť najmenej rizík, pričom napríklad proti záplavám a povodniam nebude vôbec poisťovať. Pri strednom type bude náhrada v prípade škody dosahovať len určitú výšku z dohodnutej sumy, na ktorú si klient domácnosť poistil. Najvyššie náhrady bude klient dostávať pri poslednom druhu poistenia.

O koľko budú ceny nového poistenia vyššie?
- Cenu nového produktu nemožno priamo porovnávať s cenou starého. Jeho štruktúra, ako aj plnenie v prípade vzniku škody budú totiž odlišné. Nové ceny budú vyššie ako v niektorých starších typoch poistenia, ale porovnateľné so súčasnou ponukou na trhu. Zavedieme však aj bonusy. Ak nebude mať klient počas roka hlásenú škodu, získa 10-percentnú zľavu. Cenu poistenia si tak bude môcť za niekoľko rokov znížiť až o 30 percent. Chceme tak zvýhodniť klientov, ktorí nás stoja menej. Do bonusov sa však nebude rátať staré poistenie.

Čo ľudia, ktorí sa poistili skôr?
- Zmluvy, ktoré boli uzatvorené doteraz, budú platiť aj naďalej bez zmeny. Klientov však upozorníme, že môžu prejsť na nový produkt.

Dátum vydania: 26.03.2003

Zdroj: Pravda, str. 12