V poisťovníctve chýbajú peniaze | Allianz - Slovenská poisťovňa

V poisťovníctve chýbajú peniaze

Ako sa vyvíja poistný trh na Slovensku?
- Vyzerá to, že trendom je zlučovanie spoločností. Slovenský trh je pomerne malý a nie je tu priestor pre toľko poisťovní, koľko momentálne na ňom pôsobí. Trendom posledných rokov je naozaj konsolidácia. Aj ja vidím príležitosti v akvizíciách menších spoločností. Možné je, že niektorí hráči aj odídu z trhu. Podľa môjho odhadu by sa počet poisťovní mohol znížiť na 15, maximálne 18.

Hovorí sa však, že slovenský trh je stále podpoistený. Naozaj tu nie je priestor pre ďalšie spoločnosti?
- Jediná príležitosť je, aby do existujúcich spoločností vstúpil podnik zo zahraničia. Ťažko by sa v súčasnej situácii dokázala uplatniť nová lokálna spoločnosť. Ak sa pozrieme na celý priemysel vo svete, nikto nemá peniaze na investovanie. Vyplýva to zo situácie na finančných trhoch. Poisťovacie spoločnosti nemajú peniaze na investície na zelenej lúke a ani na Slovensku sa už nedá veľa kúpiť. Poistný trh je rozdelený. Zastúpenie tu majú takmer všetky veľké zahraničné poisťovne. Predpokladám, že spoločnosti sa budú skôr spájať. Impulz na prevzatie najčastejšie prichádza z materskej spoločnosti.

Vidíte riešenie v špecializácii poisťovní?
- Špecializovať sa môžu len spoločnosti, ktoré sú veľké. Trh v SR je však malý. Nemyslím si preto, že práve špecializácia je kľúčom k veľkým ziskom. Máme tu 5,5 milióna obyvateľov a nie celkom rozvinutý trh. V dlhšom horizonte môžu menšie spoločnosti prežiť, len ak budú univerzálnymi a poskytnú celý sortiment poistenia.

Aj samotné životné poistenie prežívalo vlani krízu...
-
Situácia v životnom poistení je kritická. Prvýkrát v histórii v minulom roku nerástol počet nových životných poistiek, resp. rástol minimálne. Vo vyspelých krajinách je životné poistenie podporované daňovými úľavami. Aj slovenská vláda by naň mala myslieť v pripravovanej daňovej reforme. Peniaze zo životného poistenia musíme investovať bezpečne, nakupujeme najmä štátne cenné papiere alebo využívame nástroje peňažného trhu. Ak nezískame dosť peňazí z trhu, nenakúpime štátne dlhopisy, čo by vládu naozaj mohlo zaujímať.

Problémy mala i vaša materská poisťovňa. Už ich vyriešila?
- Teraz sú už určite vyriešené. Problémy nastali kvôli podpore dcérskej spoločnosti Fireman's Fund. Allianz AG musela vytvoriť dodatočné rezervy vo výške 750 miliónov amerických dolárov. Podporila tým finančnú stabilitu svojej dcéry a zvýšila poistné krytie ochorení zapríčinených azbestom. Spôsobilo to pokles ceny akcií na kapitálových trhoch.

Môžu ťažkosti materskej Allianz AG pôsobiť aj na slovenskú firmu?
-
My sme nezávislí. Máme svoju vlastnú uzávierku, súvahu. O dopadoch by sme mohli hovoriť, ak by sme rýchlo potrebovali peniaze v hotovosti. Nemalo by sa to však stať.

Ako hodnotíte reguláciu na poistnom trhu? Je dostatočná?
-
Úrad pre finančný trh robí svoju prácu dobre. Verím však, že by mohol mať väčší vplyv pri tvorbe zákonov. Prejavilo sa to napr. pri povinnom zmluvnom poistení, kde nebol dostatočne rýchly a aktívny. Nespravilo sa všetko, čo bolo potrebné pre poistný trh. Novela sa pripravovala nie celkom bez ÚFT, ale mal by mať väčší vplyv pri tvorbe legislatívy.

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel nie je príliš výnosný biznis. Vy máte najväčší podiel na trhu. Neobávate sa ho?
-
Trhový podiel je, samozrejme, výhoda a sme radi, že je takmer 70-percentný. Naším cieľom je dosiahnuť v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel aspoň malý zisk. Predpokladám, že je to i cieľ ostatných poisťovní, ktoré poskytujú tento produkt. Hoci teraz to tak možno nevyzerá. Ceny sú takmer rovnaké a regulované. Je to jasný signál, že poistenie je ešte stále príliš lacné. Ceny poistenia musia narásť, no zvýšenie nebude vysoké. Veľký deficit je zo starých poistných plnení a najmä z poistného plnenia za bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia. To je naozaj niečo, čoho sa obávame. Z uvedeného dôvodu vyplácame obrovské sumy peňazí. V konečnom dôsledku to však musia zaplatiť motoristi. Ak si napríklad odrežete prst, dostanete 50 000 korún. V západnej Európe menej. V žiadnom prípade nechcem obmedzovať práva obyvateľov. Prečo má však niekto na Slovensku za ten istý úraz dostať v absolútnych číslach desaťkrát viac ako v Nemecku? Zastaviť to musí vláda, ktorá by sa mala zaoberať európskymi priemermi a určiť limity.

Neplechu v poistení teda robí aj starý deficit.
-
Pôvodne sme predpokladali 2,2 mld. Sk. To je však len predbežný výsledok. Odhadujem štyri až päť miliárd, možno aj viac. Zaplatia ho motoristi, ktorí čerpali v minulosti výhody z nízkeho poistného.

Znamená to, že poistné bude rapídne rásť?
- Dúfame, že s pomocou vlády, ktorá vytvorí limity, budeme poistné zvyšovať miernym tempom. Nárast v budúcnosti by nemal byť taký veľký ako tento rok. Samozrejme, chápeme ekonomickú situáciu domácností. Je tu 1,7 milióna áut, poistenie je pre domácnosť nemalá položka. Nejde nám o predraženie poistného. Na druhej strane, keď sa pozrieme na náklady a výnosy, peniaze nemajú odkiaľ prísť. Ak poisťovací sektor bude ročne v zisku 5 miliárd korún, môže deficit zaplatiť. Situácia je však iná. V poisťovacom priemysle peniaze nie sú.

Ako dlho by malo trvať splatenie starého dlhu?
- Predpokladám tak 16 až 17 rokov.

Pomôže deregulácia?
- Samozrejme dúfame, že k nej dôjde čo najskôr. Posledná novela naozaj nebola žiadnou výhrou. Nevyriešila problémy povinného zmluvného poistenia. Nechala príliš veľa vecí otvorených. Liberalizácia, ktorá je v rukách vlády, však peniaze do sektoru neprinesie.

Rozmýšľate o zmene kritérií pre výber poistného v povinnom zmluvnom poistení?
-
Rozdelenie podľa kubatúry nie je práve šťastným riešením. Metódy meniť nebudeme. Chýbajú štatistické údaje potrebné na zmenu kategorizácie. Na zmenu by sme potrebovali tak päť až šesť rokov.

Je z vášho pohľadu príspevok, ktorý platíte hasičom, spravodlivý?
-
Je priam ilegálny. Je v rozpore s Ústavou SR. Kto využíva hasičov, rýchlu zdravotnícku pomoc, políciu? Len vy ako šofér? Keď si v podniku dáte niekoľko pív, idete po ceste domov a spôsobíte svojou nerovnou chôdzou dopravnú nehodu, potrebujete lekárov, políciu, hasičov. Ale neplatíte. Poisťovňa však musí platiť, čo sa premieta aj do poistného. Platia teda vodiči motorových vozidiel. Vytvára sa tak skupina ľudí, ktorí musia platiť za služby, ktoré exkluzívne nevyužívajú. Ak sa táto platba odstráni, bude to, samozrejme, výhoda aj pre poistených. Uvedených osem percent je súčasťou vzorca, z ktorého sa počíta poistné.

Hovorili sme o viacerých problémoch povinného poistenia. Ktorý trápi poisťovne najviac?
-
Určite je to deficit z poistenia ešte pred odstránením monopolu. Ďalším problémom sú neplatiči. Asi 11 % zapísaných motorových vozidiel nebolo v roku 2002 poistených. Napriek pomerne vysokým pokutám nevieme platenie vynútiť. Na neplatičov v budúcnosti doplatia ostatní.

Situáciu v poisťovníctve odrážajú aj vaše hospodárske výsledky za rok 2002. Ste s nimi spokojní?
-
Hospodárske výsledky poisťovne sú v súlade s našimi očakávaniami. Strata 1,3 mld. Sk síce vyzerá na prvý pohľad zle, zahŕňa však aj hospodárenie z roku 2001. Ak sa pozrieme na výsledky podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS, môžeme vidieť efekty spred dvoch rokov, keď bola súčasťou účtovníctva aj Investičná a rozvojová banka. Treba ešte podotknúť, že za minulý rok majú Slovenská poisťovňa i Allianz oddelené súvahy, uzávierku budeme konsolidovať až za rok 2003. Samotná Allianz poisťovňa bola veľmi úspešná, pokiaľ ide o zisk i obrat.

Ste prezidentom najväčšej slovenskej poisťovne. Ako si vyberáte ľudí do tímu?
-
Vytváranie tímu nie je jednoduchá záležitosť. Je to sústavný proces. Každý človek je individualita, osobnosť, pohybuje sa v určitom okruhu známych, jeho život i vzťahy sa neustále menia. Nikdy nemôžete povedať, "mám perfektný tím", lebo len čo to dopoviete, už ho nemáte. O kvalitných ľudí sa zaujímajú aj iné spoločnosti a snažia sa ich získať. Ale, samozrejme, ako prezident si hľadám svoj tím. Môžem povedať svoje predstavy o tom, koho v ňom chcem mať. V súčasnosti máme na kľúčových pozíciách na celom Slovensku ľudí z Allianz poisťovne i Slovenskej poisťovne v pomere 40 : 60.

Je teda ťažké obklopiť sa schopnými ľuďmi?
-
Slovensko je mladá otvorená ekonomika. V takej majú ľudia mnoho prianí a nárokov. Je však ťažké nájsť kvalitných ľudí, ktorí sú ochotní veľa pracovať. Problém, ktorý si všímam nielen v SR, ale v celom regióne, je, že ľudia si myslia, že po dvoch rokoch sa stanú hlavným manažérom firmy, v ktorej pracujú. Nemajú reálne kariérne očakávania. Myslia si, že všetko pôjde rýchlo. Ja to chápem. Na to, aby sme si mohli kúpiť to, čo chceme, potrebujeme peniaze. Dobrá pozícia znamená viac peňazí. Ale všetko si vyžaduje trpezlivosť.

Ako dlho vám trvalo, kým ste sa dostali na manažérsku pozíciu?
-
Teraz mám 48 rokov, prvýkrát som viedol spoločnosť v poisťovníctve pred šiestimi rokmi. Dovtedy som však pracoval na obyčajných postoch, po krôčikoch som sa vypracovával. Najskôr v elektrárni, kde som až po 12 rokoch práce získal vedúcu pozíciu.

Svoje pravidlá teda máte - tvrdá práca, trpezlivosť. Myslíte, že podobnými zásadami sa riadia aj ostatné poisťovne na našom trhu?
-
Jednoznačné a striktné princípy v duchu corporate governance by mali byť základom všetkých spoločností. My sa nimi riadime. Myslím však, že nie všetky poisťovne majú také tvrdé pravidlá.

Dátum vydania: 14.03.2003

Zdroj: Profit, str. 37