Reklama obmedzená PMÚ | Allianz - Slovenská poisťovňa

Reklama obmedzená PMÚ

Voľbe nového názvu spoločnosti predchádzali prieskumy zamerané na diagnostikovanie imidžu spoločností a určenie pozície značiek. Podľa slov Marty Kausichovej, marketingovej riaditeľky novej spoločnosti, bola Slovenská poisťovňa vnímaná ako spoločnosť s dlhou tradíciou, ľahko dostupná a vhodná pre širšie vrstvy obyvateľstva. Allianz poisťovňu vnímali respondenti ako veľmi modernú, dynamickú a stabilnú poisťovňu poskytujúcu služby na vysokej úrovni. Medzi najčastejšie uvádzané negatíva patria podľa jej slov nepružnosť a nižšia flexibilita na jednej strane a cenová dostupnosť na druhej strane. Pri oboch značkách tak boli definované jednoznačne pozitívne a jednoznačne negatívne vnímané hodnoty. Práve na tých pozitívnych by mal byť postavený imidž a fungovanie novej spoločnosti. "V konečnom dôsledku to bude znamenať, že nová spoločnosť bude schopná ponúknuť produkty pre všetky trhové segmenty v najširšej sieti predajných miest na Slovensku," dodáva Marta Kausichová. Základom pobočkovej siete sú obchodné miesta Slovenskej poisťovne - 34 pobočiek a viac ako sto zastupiteľstiev.

Komunikované silné stránky
Prioritou Allianz - Slovenskej poisťovne je v tomto roku komunikácia spojenia spoločností, vybudovanie známosti novej značky a jej základných imidžových charakteristík. Rebrandingová kampaň začala už v polovici decembra minulého roku. V jej prvej fáze vystupovali obe poisťovne samostatne. "Ako prví na Slovensku sme pri tom použili pozitívnu porovnávaciu reklamu založenú na komunikácii silných stránok oboch spoločností. Tradícia Slovenskej poisťovne na domácom trhu a medzinárodné skúsenosti Allianz sú pozitíva, na ktoré sme sa v komunikácii zamerali," vysvetľuje Marta Kausichová. Druhá fáza kampane už prezentovala samotné spojenie nosné posolstvo vyjadruje slogan - Spájame sa, aby sme boli lepší.

Obmedzené výdavky na reklamu
Je všeobecne známe, že pri spájaní oboch spoločností pri kúpe Slovenskej poisťovne Allianz poisťovňou prišlo k obmedzeniam zo strany PMÚ v oblasti reklamy. Podľa slov Marty Kausichovej ich však nemožno kvantifikovať, pretože sú predmetom obchodného tajomstva. Možno však povedať, že obmedzenia sa týkajú niektorých produktov, ktorých trhový podiel zlúčenej spoločnosti bude pomerne vysoký - jedným z nich je už v médiách spomínané povinné zmluvné poistenie. Samotný marketing novej spoločnosti bude podľa informácií Marty Kausichovej hlbšie previazaný s obchodom, mal by úzko spolupracovať najmä s obchodnými zástupcami, pobočkami, mal by podporovať obchodné aktivity. "Poisťovníctvo je špecifický odbor, kde úzke prepojenie reklamy s obchodnou službou je nevyhnutnosťou. Marketing by sa mal do budúcnosti zameriavať nielen imidžovo, ale sústrediť sa i na podporu produktov a zlepšenie služieb klientom v podobe širšieho využitia call centrových či internetových služieb.

Selekcia produktov
Nová spoločnosť sa v tomto roku plánuje sústrediť aj na vybudovanie znalosti o základnom portfóliu ponúkaných produktov a služieb. Analýzy predajnosti, úspešnosti na trhu a profitability produktov oboch spoločností ukázali, že zostanú, samozrejme, tie najúspešnejšie a v rámci zefektívnenia poskytovaných služieb prípadne zahrnuté do existujúcich produktorých balíkov. Vytratia sa minimálne predávané a využívané produkty. Allianz AG získal v Slovenskej poisťovni 66,79 % akcií kúpou štátnych podielov a tiež 24,27 % akcií od Penta Group. Zmluvu o zlúčení oboch subjektov schválili akcionári SP na valnom zhromaždení 13. decembra minulého roku.

Dátum vydania: 29.01.2003

Zdroj: Stratégia, str. 12