V novej poisťovni ostávajú staré záväzky | Allianz - Slovenská poisťovňa

V novej poisťovni ostávajú staré záväzky

Niekoľko stotisíc poistiek neprináša Allianz - Slovenskej poisťovni žiadny zisk
Pôvodní klienti Allianz poisťovne a Slovenskej poisťovne sa nemusia obávať drastických zmien v poistných zmluvách.
"Nebudeme meniť podmienky žiadnych platných poistiek," tvrdí predseda predstavenstva nedávno zlúčenej Allianz - Slovenskej poisťovne (ASP), a.s., Bratislava Manuel Bauer. Podľa zákona nemôže poisťovňa meniť poistné podmienky jednostranne, bez súhlasu klienta.
V poistnom portfóliu pritom ostávajú aj tie zmluvy, ktoré sú pre nový subjekt vyslovene nevýhodné. "Ide napríklad o životné poistky, ktorých čistá vnútorná hodnota je záporná," vysvetľuje M. Bauer. Klient teda na poistnom počas roka zaplatí menej, ako stojí vedenie poistky. V prípade týchto životných zmlúv ide o dedičstvo ešte zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia, keď sa o poistenie starala Československá štátna poisťovňa. Tá po rozdelení Česko-Slovenska odovzdala svoj poistný kmeň Českej poisťovni a Slovenskej poisťovni.
Poistky boli koncipované tak, aby poskytovali poistné krytie za cenu 30 korún mesačne. Podľa členov Predstavenstva ASP však táto suma v súčasnosti pokrýva len mesačné náklady spojené s prevodom tejto sumy od klienta do poisťovne. Jedným zo zvažovaných riešení tejto situácie je napríklad odpustenie platenia poistného, pričom záväzky vyplývajúce zo zmlúv by poisťovňa dodržala. Peniaze v súčasnosti používané na tvorbu rezerv k stratovým poistkám by sa čiastočne využili na hradenie poistného, odpadli by však ostatné režijné náklady spojené s výberom poistného. V súčasnosti ešte v platnosti pretrváva viac ako 200-tisíc takýchto poistiek.


Ani domácnosti neprinášajú zisk
Podobný prípad stratových poistiek sa objavuje aj v oblasti neživotného poistenia. ASP eviduje zhruba osemstotisíc poistiek domácností, ktorých poistné dosahuje výšku 200 až 350 korún a poskytuje tak majiteľom minimálne krytie škôd. V osemdesiatych rokoch, keď sa tieto poistky uzatvárali, predstavovala takáto suma relatívne dostatočné krytie v prípade škody v domácnosti. No súčasná hodnota koruny je na úplne inej úrovni ako v osemdesiatych rokoch. Situáciu v tejto oblasti bude ASP riešiť v nadchádzajúcich mesiacoch. "Spýtame sa každého klienta, či mu takáto výška krytia vyhovuje, či pokrýva jeho potreby, a ak nie, ponúkneme mu inú poistku," dodáva M. Bauer. Na jar tohto roka pripravuje ASP nový produkt poistenia domácností, ktorý by mohol slúžiť ako alternatíva.
Aj tieto poistky pochádzajú ešte z kmeňa Československej štátnej poisťovne a podobný problém mala po svojej privatizácii aj Česká poisťovňa. Tá vyriešila problém neziskových poistiek radikálne a jednoducho ich nepredĺžila. "Nechceli sme ísť touto cestou, chápali sme udržanie pôvodných poistiek ako morálny záväzok. O ich existencii sme vedeli, už keď sme kupovali Slovenskú poisťovňu," hovorí M. Bauer.


Poistky sa nemenia
Portfólio poistných produktov sa po fúzii prakticky nemení. Ostáva napríklad aj poistenie v oblasti poľnohospodárstva, ktoré nie je veľmi lukratívne pre vysokú škodovosť v tejto oblasti. "Po rokovaniach v rámci predstavenstva sme sa rozhodli predĺžiť všetky poistky v poľnohospodárstve," tvrdí M. Bauer. Zároveň ale dodáva, že poľnohospodári do budúcnosti musia počítať s miernym rastom poistného. Jadrom poistného kmeňa ASP naďalej ostáva poistenie motorových vozidiel, a to tak havarijné, ako aj zákonné. V oboch oblastiach ASP kontroluje viac ako šesťdesiat percent trhu. Tieto produkty, ktoré pôvodne poskytovali obe poisťovne osobitne, boli už koncom minulého roka zjednotené, pričom prím zohrali poistné podmienky Allianzu.
Pred poisťovňou ešte stojí zjednotenie informačných systémov. Počas procesu fúzie sa do ASP preniesol centralizovaný systém Allianzu, do ktorého sa ešte postupne prenášajú údaje zo Slovenskej poisťovne. Oba systémy fungujú v súčasnosti paralelne a ich zlučovanie bude prebiehať počas tohto roka.


ASP už nezaisťuje
Jedno z dedičstiev, ktoré v ASP ostalo po štátnej Slovenskej poisťovni, je aktívna zaistná licencia. Tá sa ju využívala na zaistenie ostatných poisťovní predovšetkým v oblasti živelných rizík. Objem predpísaného zaistného však bol minimálny. "Licenciu na zaistenie si ponecháme, ale v aktívnom zaisťovaní nebudeme pokračovať," oznámil M. Bauer.
Poisťovne na Slovensku tak budú zaisťované výlučne u zahraničných inštitúcií. Hoci zákon o poisťovníctve už umožňuje vznik samostatnej zaisťovne na Slovensku, žiadny subjekt ešte o takúto licenciu nepožiadal. Slovenský poistný trh je totiž veľmi malý na to, aby uživil samostatnú zaisťovňu. V prípade veľkých poistných kontraktov využívajú slovenské poisťovne možnosť takzvaného poolovania, čiže spojenia síl na uzavretie veľkej poistnej zmluvy. Príkladom môže byť Slovenský jadrový poistný pool, ktorý zabezpečuje poistenie jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach. Hlavným poisťovateľom v tomto združení ostáva ASP, ďalšími členmi sú Česká poisťovňa - Slovensko, Ergo, Gerling, Kooperativa, Union, Uniqa, a Univerzálna banková poisťovňa. Pool mal pôvodne vzniknúť aj pre povinné poistenie cestovných kancelárií, no pre toto riziko sa nepodarilo nájsť združeniu poisťovní potrebného zaisťovateľa. Preto v súčasnosti tento produkt poskytujú len tie najsilnejšie poisťovne na slovenskom trhu.

Dátum vydania: 23.01.2003

Zdroj: Trend