Fúzia zníži náklady spoločnosti | Allianz - Slovenská poisťovňa

Fúzia zníži náklady spoločnosti

Predseda Predstavenstva Allianz - Slovenská poisťovňa, Manuel Bauer

Od januára začali Allianz poisťovňa a Slovenská poisťovňa pôsobiť pod jednou značkou. Ako prebiehalo zlučovanie týchto dvoch, na slovenské pomery veľkých spoločností?
- Z časového hľadiska, ale aj efektivity sme pravdepodobne vytvorili rekord. Zhruba v polovici júla minulého roka Allianz definitívne kúpil Slovenskú poisťovňu a v decembri bola nová spoločnosť zapísaná už v obchodnom registri.

Čo všetko ste v tom čase stihli?
- Najprv sme vytvorili reštrukturalizačnú skupinu, do ktorej sme zapojili ľudí nielen z Allianzu a zo Slovenskej poisťovne, ale aj externých poradcov. Položili sme si vedľa seba pracovné procesy obidvoch firiem a analyzovali ich. Osobitne sme porovnávali jednotlivé oblasti a vyhodnotili výsledky. Vyšlo nám, že napríklad havarijné poistenie preberieme z Allianz a napríklad poisťovanie poľnohospodárskych rizík má lepšie prepracované Slovenská poisťovňa. Ďalšou fázou bola implementácia. Odborníci z každej oblasti vytvorili určitú koncepciu spájania a vymenovali svoje požiadavky. Potom sme tieto oblasti jednu za druhou uvádzali do praxe.

V akom štádiu je celý tento proces v súčasnosti?
- V princípe sme uviedli do praxe všetky dôležité funkcie. Máme jednotné predstavenstvo a riaditeľov jednotlivých odvetví, ktorí sa skladajú z oboch spoločností. Spoločnosť ako taká bola teda zlúčená, celý proces však stále pokračuje.

Allianz, ale najmä Slovenská poisťovňa, mala veľkú sieť pobočiek po celom Slovensku. Aký bol priebeh fúzie v regiónoch?
- V pobočkovej sieti sme ponechali štruktúru Slovenskej poisťovne. Niektoré pobočky, ktoré boli v oblastiach zdvojené, sme zrušili.

Po predaji najväčších slovenských bánk zahraničným investorom noví vlastníci pristúpili k prepúšťaniu pracovníkov.
- Nebude to až v takej miere, ako to bolo v prípade vami spomenutých spoločností. Už na začiatku celého procesu došlo medzi bývalým vedením Slovenskej poisťovne a vedením Allianzu k jednoznačným dohodám. Zhruba pred rokom sme prestali prijímať nových zamestnancov, ale aj nahrádzať ľudí, ktorí odišli a odchádzajú do dôchodku. Teraz sa to ukázalo ako dobrý krok. Samozrejme, že došlo k niektorým korektúram, tie však prebiehali nezávisle od fúzie. Pretože ak dochádza k výmene akcionára, dochádza aj k výmene ľudí na určitých pozíciách. Myslím si, že sa môžeme aj v budúcnosti väčšiemu prepúšťaniu vyhnúť. Predpokladom je, aby sa nám darilo robiť toľko obchodov ako doteraz.

Väčšina zahraničných poisťovní pôsobiacich na Slovensku pracuje pri predaji svojich produktov viac s externými poistnými poradcami ako s internými. Pracovníkov odmeňujú prostredníctvom provízií.
- Allianz mal výhradne len externých predajcov. V Slovenskej poisťovni to však bolo práve naopak. Rozhodli sme sa, že v novej poisťovni zavedieme tiež systém odmeňovania cez provízie. Pracovníkom, ktorých sme mali záujem previesť na externú spoluprácu, sme dali k dispozícii príjmovú štatistiku externých pracovníkov Allianz. Vysvetlili sme im, že tak či onak budú musieť pracovať a spĺňať určité plány. A ak nebudú mať primeraný výkon, vyvodíme dôsledky. A nebudeme robiť rozdiel, či ide o externého alebo interného zamestnanca. Na odmeňovanie prostredníctvom provízií prešlo približne 500 ľudí.

O koľko sa znížia náklady poisťovne oproti minulému roku, keď spoločnosti pôsobili súbežne?
- Existujú oblasti, v ktorých ušetríme. Určite sa dá šetriť v oblasti reklamy, keďže budeme potrebovať reklamu len pre jednu spoločnosť. Mali by sme ušetriť zhruba polovicu zdrojov, ktoré na reklamu potrebovali v minulom roku obe spoločnosti. Lacnejšie budú vzhľadom na veľkosť firmy aj centrálne nákupy. Výhodnejší bude aj spoločný vývoj informačných technológií. Ušetríme aj na nájmoch, keďže Allianz mal väčšinu priestorov na rozdiel od Slovenskej poisťovne v prenájme. Dôležité však je, že ekonomicky hospodáriť nám z dlhodobého hľadiska umožní najmä trhová veľkosť poisťovne. Pretože napríklad správa 500 poistných zmlúv je približne taká drahá ako správa 1,2 milióna zmlúv. A je to napokon aj efekt, ktorý bude v prospech klienta. Dostane totiž produkt za rozumnú cenu, ktorý zodpovedá najvyšším štandardom kvality. A to, že fúzia prinesie nejaké šetrenie, nám pomáha preniesť túto spoločnosť čo najskôr do ziskovej zóny.

Ako bude vyzerať ziskovosť novej poisťovne o pár rokov?
- Každý akcionár má určitú predstavu, aký zisk by mu mal jeho obchod priniesť. Výnos, ktorý od kúpy Slovenskej poisťovne Allianz očakáva, je na úrovni medzinárodného priemeru v oblasti finančníctva. Budeme sa snažiť prevýšiť túto očakávanú mieru výnosov.

Dátum vydania: 17.01.2003

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 11