Vo väčšine oblastí zostali produkty Allianz | Allianz - Slovenská poisťovňa

Vo väčšine oblastí zostali produkty Allianz

Spojenie Allianz a Slovenskej poisťovne prinieslo zrušenie viacerých produktov z dielne slovenského partnera. Od januára sa z ponuky vytratili tie produkty, ktoré neboli efektívne. Po fúzii si tiež spoločnosť ponechala vo väčšine oblastí produkty Allianz. Doterajších klientov sa však táto zmena dotkne, len ak si budú dohodovať dodatky k svojim súčasným zmluvám. To by nastalo, napríklad, pri rozšírení havarijného poistenia majiteľa vozidla o poistenie posádky. Firma by mu v tom prípade vystavila zmluvu už podľa nových pravidiel. Všetky poistné zmluvy však zostávajú v platnosti. Slovenská poisťovňa donedávna ponúkala viac ako 200 druhov poistiek, čo bolo podstatne viac ako konkurenti. O viaceré z nich nemali klienti záujem. Medzi takého poistky patrili, napríklad, poistenie náhrobných kameňov, hudobných nástrojov a zvukových aparatúr či poistenie čistokrvných psov a mačiek. Pri rozhodovaní toho, ktoré z produktov partnerov fúzie bude ponúkať aj nová spoločnosť, sa podľa predsedu Predstavenstva Allianz - Slovenskej poisťovne Manuela Bauera posudzovala efektívnosť produktu, ale aj informačný systém oboch spoločností. "V mnohých produktoch Allianz aj Slovenskej poisťovne neboli zásadnejšie rozdiely, preto sme sa rozhodovali len na základe toho, kto mal lepší informačný systém," povedal Bauer. Zlúčená poisťovňa tak bude ponúkať, napríklad, havarijné poistenie, ktoré doteraz predávala Allianz. V oblasti poistenia poľnohospodárskych rizík bude nová firma pokračovať s produktmi Slovenskej poisťovne. Problematickým pre zlúčenú poisťovňu ostáva veľké množstvo životných poistiek s nízkym poistným, ktoré sú výsledkom zdedeného stavu ešte z čias socializmu. "Je nezmysel, aby si niekto v dnešných časoch platil poistku vo výške 200 korún ročne a po skončení poistnej lehoty dostal 4 000 korún. Takého poistenie nezaručuje klientovi rozumnú poistnú ochranu," uviedol Bauer. Poisťovňa tak v rámci zákonných možností bude zrejme oslovovať týchto klientov a ponúkať im nové produkty, ktoré podľa Bauera budú poskytovať klientovi dostatočné krytie, príjem a umožnia poisťovni pokryť aj náklady. Podobné "lacné" poistky existujú aj v rámci poistenia domácností a stavieb. Allianz - Slovenská poisťovňa, pristúpila aj k zníženiu garantovaného výnosu v životnom poistení. Podľa Bauera však tento pokles nebude mať dôsledok na konečné zhodnotenie prostriedkov klienta. "Slúži to len na ochranu spoločnosti a nesúvisí to s fúziou spoločností," skonštatoval Bauer.

Dátum vydania: 17.01.2003

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 3