Najväčšia fúzia na Slovensku vrcholí | Allianz - Slovenská poisťovňa

Najväčšia fúzia na Slovensku vrcholí

Spojenie Slovenskej poisťovne a Allianz poisťovne do jedného subjektu formálne uzavrelo už zhruba rok trvajúci proces ich fúzie.

Technicky by mala byť väčšina krokov potrebných na zavŕšenie celého procesu dokončená v prvom kvartáli tohto roka. Spoločný obrat oboch subjektov, fungujúcich od začiatku tohto roka pod značkou Allianz - Slovenská poisťovňa (ASP), len za rok 2001 dosiahol zhruba 15 mld. Sk, čiže celú polovicu predpísaného poistného na slovenskom trhu. Tento trhový podiel potvrdzovali aj výsledky počas vlaňajška a do budúcnosti sa dá predpokladať, že poklesne len veľmi mierne. Pri takomto obrate ide zároveň o najväčšiu fúziu na Slovensku vôbec. Fúzia už dostala zelenú od všetkých relevantných orgánov - Protimonopolného úradu SR, Úradu pre finančný trh aj valného zhromaždenia akcionárov SP. Ostáva už len formálne potvrdenie obchodným súdom.

Allianz zavrie pobočky
Zlučovanie dvoch veľkých poistných ústavov - SP bola na Slovensku vždy jednotkou, kým Allianz sa pohyboval medzi tretím a štvrtým miestom - však prináša aj duplicitu mnohých operácií. "Produkty budeme predávať cez pobočkovú sieť Slovenskej poisťovne, kancelárie Allianzu budeme uzatvárať podľa skončenia nájomných zmlúv," hovorí predseda Predstavenstva Allianzu a čerstvý člen Predstavenstva SP Manuel Bauer. Nemalo by to však podľa neho znamenať masové prepúšťanie. Obe poisťovne dosiaľ znížili počet zamestnancov o tristo, zväčša však išlo o odchod do dôchodku. V tomto trende chce nová zlúčená poisťovňa aj pokračovať. "Zároveň sme už začiatkom roka 2002 zastavili prijímanie nových ľudí v Allianzi aj SP," dopĺňa M. Bauer. Pôvodná štruktúra SP ostane zatiaľ zachovaná, nebudú sa rušiť ani regionálne riaditeľstvá - odštepné závody, ktoré bývali v rámci SP relatívne samostatné. "Zmeníme však infraštruktúru z regionálnej na funkčnú a scentralizujeme rozhodovanie," vysvetľuje M. Bauer. Ak v minulosti napríklad určovali cenu mnohých poistných produktov oblastné riaditeľstvá samostatne, teraz pôjdu všetky takéto rozhodnutia cez ústredie. "Chceme tak predísť regionálnym rozdielom v cenách niektorých produktov," objasňuje M. Bauer. Zároveň sa bude centralizovať aj likvidácia poistných udalostí.

Produkty od oboch
Zrejme najzložitejšou otázkou celého procesu spájania Allianzu s SP je tvorba produktového portfólia ASP. "Snažíme sa vybrať to dobré z oboch spoločností a zároveň zjednocujeme tarify produktov," tvrdí predseda Predstavenstva Allianzu. Hlavnú časť kmeňa novej spoločnosti bude tvoriť podobne ako doteraz poistenie automobilov. Allianz a SP dohromady poskytujú 60 percent všetkých havarijných poistiek a dve tretiny poistiek povinného zmluvného poistenia na Slovensku. SP zároveň začne predávať investičné životné poistenie, ktoré Allianz predstavil ešte v roku 2001. Plány na poskytovanie vlastného druhu investičného životného poistenia, ktoré SP zverejnila ešte pred dvoma rokmi, nakoniec spomalil privatizačný proces tohto najväčšieho slovenského poisťovateľa. ASP sa bude produktov aj zbavovať, M. Bauer ich však nekonkretizoval. "Nebudeme naďalej poskytovať tie produkty SP, ktoré sú dlhodobo stratové alebo sa predávajú len v malých množstvách," hovorí. Ako príklad uvádza niektoré staršie životné poistky SP, ktorých súčasná vnútorná hodnota je negatívna. Náklady na udržiavanie takéhoto produktu sú pre poisťovňu vyššie ako z neho plynúce výnosy.

Predaj pokračuje
ASP bude zároveň pokračovať v odpredávaní majetkových účastí v spoločnostiach, ktoré nesúvisia s poisťovacími aktivitami. V súčasnosti prebieha tender na niekoľko hotelov, ktoré ešte ostali v portfóliu SP. Poisťovňa plánuje predať aj svoj 10-percentný podiel v Banke Slovakia, a.s., Banská Bystrica, ktorá nedávno získala nového investora, rakúsku Meinl Bank. Zatiaľ však nepodpísala žiadne memorandum o porozumení s novým akcionárom a o cene akcií s ním bude rokovať samostatne. "Nechceme predať akcie za nižšiu ako účtovnú hodnotu, musíme ochraňovať záujmy akcionárov," hovorí M. Bauer. Štát predal svoj dvojtretinový podiel v banke za zhruba 360 mil. Sk, čo znamená, že predajná cena za akciu bola nižšia ako jej nominálna hodnota.

Dátum vydania: 02.01.2003

Zdroj: Trend, str. 42