Riadne valné zhromaždenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Riadne valné zhromaždenie

Bratislava, 15. júna 2011 - Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., dnes prerokovalo Výročnú správu Allianz – Slovenskej poisťovne za rok 2010 a Správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2010. Akcionári tiež schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku Allianz – Slovenskej poisťovne za rok 2010.

Riadne valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie zisku Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. za rok 2010 vo výške 56,21 mil. eur, z čoho 1 mil. eur bude odvedených do Zákonného rezervného fondu, 52,97 mil. eur určilo na výplatu dividend a zvyšok sa prevedie do Sociálneho fondu a Fondu sociálnych potrieb. Zároveň riadne valné zhromaždenie schválilo použiť z nerozdeleného zisku za rok 2009 na výplatu dividend sumu 7,42 mil. eur.

Riadne valné zhromaždenie zároveň schválilo návrh na výplatu dividend vo výške 1,85 eur za akciu v menovitej hodnote 5,974906 eur a 10,29 eur za akciu v menovitej hodnote 33,193919 eur. Riadne valné zhromaždenie tiež rozhodlo o spôsobe a mieste výplaty dividend.

Na rokovaní odznela Informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti, pričom predpokladá uzavrieť rok 2011 so ziskom.

 

Dátum vydania: 15.06.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook