Allianz - SP šetrí svojim klientom čas | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - SP šetrí svojim klientom čas

 1. Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka bezplatnú službu elektronickej korešpondencie
 2. Klienti tiež získali možnosť platiť poistné inkasom zo svojho účtu

S cieľom ušetriť svojim klientom čas a zjednodušiť vzájomnú komunikáciu, prináša Allianz – SP od 1. júna niekoľko noviniek. Prvou z nich je služba elektronickej korešpondencie s poisťovňou. Dokumenty, ako napr. poistka, predpis poistného či oznámenie o likvidácii škodovej udalosti, tak budú klientovi chodiť priamo do elektronickej pošty. Táto služba je určená fyzickým osobám a zabezpečuje rýchly a účinný spôsob virtuálnej komunikácie medzi poisťovňou a jej klientom, navyše pre klienta je bezplatná. Stačí, aby klient vyplnil žiadanku, ktorá je dostupná na našich pobočkách alebo elektronicky na našej internetovej stránke a služba mu bude sprístupnená. Ďalšou možnosťou, ako získať túto službu, je vyžiadať si ju pri uzatváraní novej poistnej zmluvy a do zmluvy uviesť svoju e-mailovú adresu.

Klienti Allianz – Slovenskej poisťovne majú tiež od 1. júna možnosť platiť poistné inkasom zo svojho účtu. Inkaso predstavuje jednoduchý a efektívny spôsob bezhotovostnej platby, ktorý šetrí čas, keďže poisťovňa automaticky strháva poistnú sumu z účtu klienta. Stačí si pri uzatváraní novej poistnej zmluvy nastaviť tento spôsob platby priamo v zmluve alebo ho získať vyplnením príslušnej žiadanky k už existujúcej zmluve. Zavedením priamej inkasnej platby má klient istotu, že platba poistného prebehne včas a v správnej výške.

Dátum vydania: 06.06.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook