Výsledky Allianz | Allianz - Slovenská poisťovňa

Výsledky Allianz v strednej a východnej Európe - 1.kvartál 2011

 1. Počet klientov stále rastie, dosiahol číslo 7,5 milióna klientov 
 2. Poistné v neživotnom poistení zostáva stabilné
 3. Životné/zdravotné zákonné poistné vzrástlo oproti 4. kvartálu 2010
 4. Dôchodkové fondy a správa aktív sa vyvíjajú pozitívne

Allianz v strednej a východnej Európe dnes vykázal solídne výsledky za prvý kvartál roka 2011, a to aj napriek stále náročnejšiemu podnikateľskému prostrediu v regióne. Celkový objem predpísaného poistného dosiahol výšku 1,057 miliardy eur v porovnaní s 1,115 miliardami eur v prvom štvrťroku 2010. Pokles o 5 percent na internej báze je možné pripísať životnému/zdravotnému poisteniu, ktoré predchádzajúci rok ťažilo z jednorázového efektu na niektorých trhoch.

Za prvé tri mesiace roka Allianz získal viac ako 100 000 nových klientov, čím v súčasnosti už dosiahol hranicu 7 a pol milióna klientov v strednej a východnej Európe. Od prvého kvartálu minulého roka tak narástla jeho zákaznícka základňa o viac ako 5 percent. To podčiarkuje skutočnosť, že čoraz viac a viac ľudí vníma Allianz ako dôveryhodného partnera pri ochrane pred rizikami, pri zabezpečení dôchodku na starobe či zhodnocovaní aktív.

Prevádzkový zisk zostal takmer na minuloročnej úrovni s výškou 65 miliónov eur, a to aj napriek rastúcej záťaži dodatočnými krízovými daňami na niektorých trhoch.

Vývoj našich spoločností v prvom štvrťroku 2011 je v súlade s naším očakávaním. Pozorujeme pomaly sa stabilizujúce trhy v regióne po finančnej kríze a zákazníkov, ktorí hľadajú spoľahlivého a zodpovedného partnera. To je to, o čo stojíme, a potvrdzuje nám to neustále rastúci počet klientov,“ hovorí Manuel Bauer, člen predstavenstva spoločnosti Allianz SE zodpovedný za rastúce trhy.

Neživotné poistenie

V strednej a východnej Európe dosiahlo hrubé predpísané poistné v oblasti neživotného poistenia výšku 774 miliónov za prvý kvartál 2011, kým za prvý kvartál predchádzajúceho roka to bolo 782 miliónov eur. Po očistení o menové efekty, poistné v neživotnom poistení kleslo o 1 percento.

Dcérskym spoločnostiam Allianz v Českej republike, Poľsku a Rusku sa podarilo zvýšiť objem podnikania v neživotnom poistení, najmä v Poľsku a Rusku pokračovalo ich tempo rastu od štvrtého kvartálu roka 2010.

Prevádzkový zisk 46 miliónov eur za prvé tri mesiace roka 2011 vzrástol o 1,5 percenta v porovnaní s príslušným štvrťrokom v roku 2010. Tento výsledok v sebe už zahŕňa vplyv osobitného daňového zaťaženia.

Celková nákladovosť sa v celom regióne zlepšila na 95,6 percenta v prvom štvrťroku 2011 z 96 percent za rovnaké obdobie v roku 2010. „Pozitívny vývoj celkovej nákladovosti ukazuje, že vykonané kroky mali účinok. Naša striktná disciplína v poisťovaní vedie k zlepšeným výsledkom, čo je znamením pre našich klientov, že sa môžu spoľahnúť na stabilného partnera v trhových podmienkach, ktoré sú stále ťažké,“ hovorí Bruce Bowers, regionálny riaditeľ Allianz v strednej a východnej Európe.

Životné a zdravotné poistenie

Poistné v životnom a zdravotnom poistení v strednej a východnej Európe sa znížilo o 15,1 percenta v prvých troch mesiacoch roka 2011 a dosiahlo výšku 283 miliónov eur v porovnaní s 333 miliónmi eur za rovnaké obdobie roka 2010. V porovnaní so štvrtým kvartálom roka 2010, životné a zdravotné poistenie vzrástlo dokonca o 25 percent.

Tento vývoj bol spôsobený najmä spoločnosťami v Poľsku a Maďarsku. V Poľsku mierne zvýšený predaj investičného životného poistenia len čiastočne kompenzoval pokles poistného z poistenia schopnosti splácať a životných vkladových produktov. V Maďarsku jednorázové poistné z investične orientovaných produktov výrazne kleslo v porovnaní s prvým kvartálom predošlého roka. Tento vývoj je zapríčinený odložením kampane o potrebe sporenia na dôchodok, ktorá je každoročne v prvom kvartáli a je veľmi úspešná, na neskoršie obdobie v tomto roku.

Štvrťročný prevádzkový zisk klesol o 7 percent na 20 miliónov eur v porovnaní s 21 miliónmi eur za prvý štvrťrok 2010.

Ako hovorí Bruce Bowers, „trend z posledného kvartálu 2010 pokračuje aj v prvom štvrťroku roka 2011 a ukázal jasný dopyt od zákazníkov. Som presvedčený o dlhodobej perspektíve tohto biznisu na základe starnutia populácie a potreby zabezpečenia v starobe, čo je niečo, čo niektoré sociálne systémy nebudú schopné zabezpečiť na súčasnej úrovni.“

Dôchodkové fondy a správa aktív

Za prvý kvartál roka 2011 si Allianz dôchodkový fond a správa aktív v strednej a východnej Európe zachovali svoje tempo rastu. Aktíva pod správou sa zvýšili na 9,1 miliardy eur na konci marca 2011 na základe rastu na všetkých jednotlivých trhoch. Celkovo ide o nárast o 605 miliónov eur alebo nárast o 7 percent v porovnaní s objemom na konci roka 2010. Aktíva tretej strany narástli o 6 percent v dôchodkových fondoch a o 18 percent v operáciách správy majetku, pričom čisté peňažné prítoky sú najsilnejším faktorom v oboch segmentoch.

Počet klientov v dôchodkových spoločnostiach na konci prvého kvartálu 2011 bol približne 4,2 milióna klientov v porovnaní s 4,7 miliónmi klientov na konci roka 2010. Spôsobené to je jednorázovým efektom regulačných zmien v Maďarsku, kde úlohu súkromných správcovských spoločností väčšinou prebral na seba štát.

Dátum vydania: 26.05.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook