Cestovné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Cestovné poistenie začína svoju sezónu pri mori aj v horách

Bratislava, 24. mája 2011 – Cestovné poistenie začína koncom mája svoju najsilnejšiu sezónu. Najviac klientov Allianz – Slovenskej poisťovne (Allianz – SP) – takmer dve tretiny – sa do zahraničia poisťuje individuálne, ďalšiu veľkú časť tvoria komplexné cestovné poistenia, ktoré si uzatvoria priamo pri kúpe zájazdu v cestovnej kancelárii (takmer tretina).

Allianz – SP poisťuje ročne stovky tisíc klientov proti rizikám, ktoré ich môže pri ceste do zahraničia postihnúť. Najväčšia časť klientov sa poisťuje individuálne a ich poistné krytie liečebných nákladov tak nie je limitované. Druhú veľkú časť tvoria komplexné cestovné poistenia, ktoré si klienti uzatvoria priamo pri kúpe zájazdu v cestovnej kancelárii. Pri nich je však krytie liečebných nákladov limitované sumou 110-tisíc eur. Najväčší medziročný nárast cestovných poistiek zaznamenáva Allianz – SP pri poistení cez internet a telefón.

Najčastejšími poistnými udalosťami, s ktorými sa poisťovňa stretáva počas letnej sezóny, sú žalúdočné a tráviace problémy (náklady približne 160 eur), chrípka a zápal priedušiek s vysokými horúčkami (náklady približne 160 eur), alergická reakcia na slnko (náklady od 70 do 160 eur) a akútne zubné ošetrenie (náklady od 160 do 300 eur).

Príklady ďalších ochorení a úrazov

Najčastejšími poistnými udalosťami, s ktorými sa poisťovňa stretáva počas letnej sezóny, sú žalúdočné a tráviace problémy (náklady približne 160 eur), chrípka a zápal priedušiek s vysokými horúčkami (náklady približne 160 eur), alergická reakcia na slnko (náklady od 70 do 160 eur) a akútne zubné ošetrenie (náklady od 160 do 300 eur).

Medzi ďalšie časté ochorenia patria:

 1. gastroenteritída (akútny zápal žalúdka a čriev) v Španielsku s hospitalizáciou – 11.000 eur
 2. zlomená panva vo Francúzsku – 5.000 eur
 3. vysoký tlak a srdcová arytmia v USA, s týždňovou hospitalizáciou – takmer 27.000 eur
 4. angína a zápal dutín – ambulantné ošetrenie a lieky vo Švajčiarsku – 300 eur
 5. žalúdočné ťažkosti v Nemecku s hospitalizáciou – 1000 eur
 6. prasknutie cievnej výdute v USA – 170.000 eur
 7. zápal močového mechúra v Grécku – 1500 eur
 8. infarkt v Tunisku – 2.500 eur
 9. žalúdočné ťažkosti v Egypte – 280 eur
 10. zápal stredného ucha v Bulharsku – 100 eur
 11. bronchitída (zápal priedušiek) v Grécku – 170 eur
 12. poštípanie hmyzom v Chorvátsku – 100 eur

Ako sa vyvíjalo cestovné poistenie?

Cestovné poistenie patrí medzi produkty, ktoré patria do „klasickej“ ponuky poisťovní a figuruje v nej niekoľko desiatok rokov. Napriek tomu je toto poistenie veľmi dynamické a prispôsobuje sa meniacim požiadavkám klientov a spoločenskej situácii. Všeobecné poistné podmienky platia pre všetkých klientov rovnako, ale Allianz – Slovenská poisťovňa reaguje aj na špecifické požiadavky klientov ako sú napríklad neštandardné rámcové zmluvy na služobné cesty pre firmy s možnosťou pripoistenia rizikových profesií. V prípade vykonávania akéhokoľvek druhu športu možnosť pripoistenia rizikového alebo výkonnostného športu.

V stručnom prehľade ponúkame zmeny, ktoré v cestovnom poistení urobila od roku 2005 Allianz – Slovenská poisťovňa:

2005

 1. § produkt cestovného poistenia s okamžitou platnosťou, ktorý si môžete uzatvoriť osobne na pobočkách na poslednú chvíľu a okamžite vyraziť za hranice

2006

 1. nové poistenie Golf – určené hráčom golfu, ktoré kryje špecifické riziká týkajúce sa tejto hry, vybavenia a hráčov
 2. Allianz – SP umožňuje uzatvorenie cestovného poistenia aj cez internet
 3. samostatné poistenie storna zájazdu
 4. od tohto roku patrí medzi kryté riziká aj terorizmus (ako reakcia na teroristické útoky v európskych metropolách ako Londýn, či Madrid)
 5. rozšírenie krytia o náklady spojené s obstarávaním alebo opravou dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok, ktoré boli poškodené alebo zničené pri úraze poisteného, pri dopravnej nehode alebo závažnou živelnou udalosťou.
 6. rozšírenie krytia batožiny o športové náradie
 7. možnosť poistenia cudzích štátnych príslušníkov
 8. poistenie aj na pracovné pobyty (aj pre rizikové povolania)
 9. štandardné poisťovanie rizikových a výkonnostných športov
 10. v Komplexnom cestovnom poistení (KCP) pre cestovné kancelárie pribudlo poistenie „meškania dopravného prostriedku“
 11. nové polročné poistenie pre študentov do USA
 12. na základe zmeny v legislatíve Allianz – SP ako prvá pripravila poistenie nákladov na záchranné akcie Horskej služby (od 1. 7.)
 13. cestovné poistenie sa ponúka aj v rámci produktu pre mladých „ACTIVE“

2007

 1. zavedenie vernostných zliav
 2. produkt „EU plus“ pre poistencov VšZP (k EPZP) – výhodnejšie poistenie
 3. drobné úpravy všeobecných poistných podmienok (VPP) – napr. alternatívne k repatriácii možnosť doliečenia v navštívenej krajine do sumy za repatriáciu, krátkodobé krytie cudzích št. príslušníkov v krajine ich občianstva atď.

2008

 1. príprava prechodu na euro – nové limity (zaokrúhlené nahor v prospech klientov), nové sadzobníky (ceny väčšinou zaokrúhlené nadol v prospech klientov)
 2. drobné úpravy VPP


2009

 1. príprava nových VPP

2010

 1. upravené VPP – nová kategorizácia rizikových športov a profesií, jasnejšie definície
 2. v poistení batožiny zrušená výluka krytia bicyklov

2011

 1. „Meškanie Plus“ – špeciálny produkt vyvinutý v spolupráci s niektorými CK, ktoré takto poisťujú svojich klientov pre prípad meškania lietadla

Komerčné poistenie vs. Európsky preukaz zdravotného poistenia

Dôvody, prečo si uzatvoriť komerčné cestovné poistenie

Napriek tomu, že v rámci EU majú naši občania pri predložení Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) nárok na poskytnutie ošetrenia a liečenia v rámci verejného zdravotného poistenia, naďalej odporúčame uzatvoriť si aj komerčné cestovné poistenie:

 1. Komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie u súkromného lekára, kým EPZP kryje len ošetrenie u lekára vo verejnej, štátnej sieti. V mnohých letoviskách (najmä ostrovy a prímorské destinácie) nie sú zastúpené štátne zdravotnícke zariadenia, resp. v urgentných prípadoch nie sú najbližším dostupným zdravotníckym zariadením.
 2. pri hospitalizácii v niektorých verejných zdravotníckych zariadeniach sa môže stať, že nebude možné poskytnúť starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav (máme na mysli najmä vybavenosť potrebnými prístrojmi, atď.)
 3. komerčné poistenie pokrýva všetky náklady (mimo dojednanej spoluúčasti, ktorá je však nízka) pri ošetrení vrátane liekov, hospitalizáciu, prevoz do nemocnice a v neposlednom rade aj repatriáciu na Slovensko. V prípade akejkoľvek poistnej udalosti dovolenkár nemusí mať vysokú finančnú rezervu na krytie napríklad spoluúčasti v rovnakej výške ako platia poistenci v danej krajine. Dané náklady nebudú klientovi následne refundované slovenskou zdravotnou poisťovňou.
 4. v niektorých členských štátoch klient musí zaplatiť pri ambulantnom ošetrení celý účet a následne žiadať tamojšiu zdravotnú poisťovňu o preplatenie (napr. Francúzsko).
 5. asistenčné služby sú zahrnuté výhradne len v komerčnom cestovnom poistení. Klienti ich ocenia, najmä ak sa ocitnú vo vážnom zdravotnom stave a nebudú schopní komunikovať s lekárom, rovnako môžu nastať problémy vďaka jazykovej bariére.

Len ku komerčnému cestovnému poisteniu je možné pripoistiť si batožinu, zodpovednosť za škodu, úrazové poistenie a stornovacie poplatky.

Celoročné cestovné poistenie bez starostí

Každým rokom sa zvyšuje počet klientov, ktorí si zjednodušujú prípravu na cestu a prezieravo si uzatvárajú celoročné cestovné poistenie, ktoré môžu použiť na služobné i súkromné cesty a v zime dokonca aj na lyžovačku.
Okrem celoročného poistenia s viacnásobným výjazdom je v ponuke aj poistenie pre celoročný pobyt - napríklad pre študentov, ale aj pracujúcich.

Ponukou celoročného ale aj krátkodobého poistenia na pracovné pobyty poisťovňa reaguje na čoraz vyššiu mobilitu pracovnej sily, najmä v rámci Európy, ale aj časté pracovné pobyty v zámorí, najmä v USA.


Cestovné poistenie pre hráčov golfu
Allianz – Slovenská poisťovňa ako prvá na slovenskom poistnom trhu pribalí k cestovnému poisteniu aj komplexný program pre hráčov golfu. Poistenie je určené pre širokú verejnosť a ponúka komplexnú poistnú ochranu a osobitú kombináciu krytia golfových rizík špeciálne pre hráčov golfu, a to – s výnimkou liečebných nákladov a doplnkových asistenčných služieb – aj pre územie SR.

Poistenie zahŕňa

 1. poistenie liečebných nákladov s neobmedzeným krytím vrátane základných asistenčných služieb
 2. poistenie batožiny so zvýšenými limitmi krytia
 3. úrazové poistenie pre prípad smrti úrazom a trvalých následkov úrazu
 4. poistenie zodpovednosti za škodu na živote a zdraví a na veci so zvýšenými limitmi krytia, vrátane cenností, elektronických a optických prístrojov a športového náradia na golf a zimné športy

Doplnkové asistenčné služby

§ asistencia pri právnej pomoci, základná technická pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska poisteného, pomoc pri strate a odcudzení dokladov a pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou
Poistenie špeciálnych golfových rizík

 1. poistenie Hole in One – poistenie nákladov na občerstvenie po dosiahnutí Hole in One
 2. poistenie poškodenia golfovej palice zlomením alebo oddelením hlavice pri údere
 3. poistenie zapožičania golfového náradia (pri meškaní/nedodaní batožiny, krádeži alebo poškodení náradia)
 4. zvýšený limit krytia pre golfové náradie v rámci poistenia batožiny
 5. poistenie storno poplatkov letenky na turnaj
 6. poistenie storna registračných poplatkov na turnaj

Celoročné cestovné poistenie je možné využiť aj pre turistické cesty, dovolenku, lyžovačky a služobné cesty. Vybrať si môžete z dvoch geografických zón: Európa + SR alebo Svet + SR.

Pre majiteľov karty s logom Sphere ponúkame toto poistenie s 20% zľavou.

Poistenie na hory

Allianz – Slovenská poisťovňa poisťuje náklady na záchranné akcie horskej služby od roku 2006. Poistenie je možné uzatvoriť krátkodobo alebo na celý rok, s možnosťou pripoistenia rizikových športov, výkonnostných športov, ako aj rizikových povolaní. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

„Pri dennej sadzbe 0,70 eur je v porovnaní s vyplateným poistným plnením do 16.600 eur skutočne zanedbateľná čiastka. V praxi sa ukázalo, že Horská služba zasahuje najčastejšie v – na prvý pohľad - banálnych prípadoch, kedy turisti zvyčajne extrémne neriskujú a ide o bežné úrazy či zhoršenie zdravotného stavu pri turistike či na prechádzke v horách,“ hovorí Katarína Janáková z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Osoba, ktorej sa týka záchranná činnosť horskej služby, má povinnosť uhradiť náklady na tieto výkony. V praxi to znamená, že horská služba si nárokuje od osôb, ktorým poskytne pomoc, zaplatenie nákladov za pátranie, záchranu, poskytnutú prvú pomoc a transport turistov alebo športovcov, ktorí sa ocitnú v horskom teréne v tiesni, napríklad v dôsledku zranenia, či náhleho ochorenia. „Náklady na záchrannú činnosť dosahujú tisíce eur, v krajnom prípade až desaťtisíce, preto by sme poistenie na hory nemali podceňovať,“ dodáva Janáková.

Poistenie na hory je možné uzatvoriť nielen v pobočkách Allianz – SP, u reprezentantov, vo vybraných cestovných kanceláriách, ale aj prostredníctvom infolinky či internetu na online.allianzsp.sk.

Z Poistenie do hôr Allianz – SP uhrádza

 1. záchrannú činnosť horskej služby, t.j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni,
 2. poskytnutie prvej pomoci osobe v tiesni,
 3. prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia (napr. i vrtuľníkom).

(EPZP možno využiť len v členských krajinách EÚ a EHS vrátane Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Teda nie v Chorvátsku alebo napríklad v Egypte.)

Urobte to rýchlo, urobte to online!

Uzatvorenie cestovného poistenia cez internet a telefón je najnovšou a najmodernejšou formou poistenia. Každoročne využijú tento spôsob desiatky tisíc klientov, pričom len za posledný rok sme zaznamenali nárast o viac ako 60 percent. Celoročné cestovné poistenie tvorí v objeme poistného 15 percent takto uzatvorených zmlúv.

Online cestovné poistenie je najjednoduchšou a najmenej náročnou formou na čas i peniaze. Keďže uzatváranie zmlúv prebieha elektronickou formou, nie je potrebné vypĺňať žiadne papiere, chodiť na poštu alebo do banky. Klienti nie sú obmedzení otváracími hodinami, ani nemusia stáť v dlhých radoch. Všetko si dokážu zabezpečiť v priebehu pár minút prostredníctvom počítača či už v práci alebo z pohodlia domova. Vďaka tomuto postupu dokáže Allianz - SP klientom ponúknuť zaujímavé zľavy, čo je najmä v súčasnom období veľmi výhodné. Navyše, online služby sú dostupné 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Cestovné poistenie, najčastejšie uzatváraný druh poistenia cez internet, je možné uzatvoriť aj tesne pred cestou, pričom poistenie platí okamžite. Jeho veľkou prednosťou je najmä neobmedzené krytie, ktoré Allianz - SP ponúka ako jediná na trhu.

Ako to funguje?
Pri uzatváraní poistenia dostáva klient do svojej emailovej schránky poistnú zmluvu, ktorá je plnohodnotnou náhradou papierovej podoby. Poistnú zmluvu je možné priamo cez internet aj zaplatiť, či už prostredníctvom kreditnej karty alebo internetbankingu svojej banky. Zmluva je platná momentom zaplatenia. Celý proces uzatvárania zmluvy je vďaka moderným šifrovacím technológiám bezpečný a klienti sa nemusia obávať, že by sa ich osobné údaje dostali do nepovolaných rúk.

Likvidácia poistných udalostí cez internet
Online služby však neznamenajú iba predaj produktov, ale aj ďalší servis klientom, ktorý je bezplatne k dispozícii 24 hodín denne. Klienti môžu cez internet takisto nahlásiť poistnú udalosť, pričom túto službu sme výrazne zjednodušili a rozšírili. O tom, že to bol krok správnym smerom, svedčí množstvo pozitívnych reakcií spokojných klientov.

Fakty o online poistení

 1. muži : ženy 57% : 43%
 2. priemerný vek 37 rokov
 3. 18-29 rokov: 25%
 4. 30-39 rokov: 40%
 5. 40-49 rokov: 21%
 6. destinácia:
  - zóna A: 79%
  - zóna B: 12,5%
  - zóna C: 8,5%
 7. najviac ľudí z Bratislavského kraja: 42%
 8. pripoistenia:
  - Balíček 83%
  - Horská služba 16%
 9. priemerný počet dní (bez celoročného CP): 7 
 10. priemerný vek pri celoročnom CP: 24 rokov

Cestovné poistenie z Allianz – Slovenskej poisťovne

Súčasťou komplexného balíčka je: 

 1. poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné asistenčné služby, 
 2. poistenie úrazu,
 3. poistenie batožiny,
 4. poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú zaviníte,
 5. poistenie stornovacích poplatkov, ktoré by ste zaplatili cestovnej kancelárii, ak cestu neuskutočníte,
 6. poistenie predčasného návratu,
 7. nadštandardné služby asistenčnej spoločnosti Mondial Assistance – doplnkové asistenčné služby,
 8. poistenie nákladov na záchrannú činnosť.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
Najväčšie riziko hrozí v podobe náhleho ochorenia, úrazu alebo dopravnej nehody, preto o dôležitosti tejto zložky poistenia nikto nepochybuje. Náklady na ošetrenie v zahraničí, niekoľkodňová hospitalizácia, prípadne náklady na potrebný prevoz späť do vlasti sa môžu vyšplhať do astronomických výšok. Allianz – Slovenská poisťovňa toto riziko kryje v individuálnych poisteniach v neobmedzenej výške vo všetkých prípadoch akútneho ochorenia a nevyhnutného liečenia.

Úrazové poistenie
Účelom úrazového poistenia je odškodnenie klienta postihnutého úrazom, prípadne odškodnenie jeho pozostalých v prípade úmrtia následkom úrazu. Riziko úrazu je aktuálne najmä pri vykonávaní zimných športov. Nepríjemný úraz môže niekedy zanechať trvalé následky. Aj v takomto prípade poisťovňa poskytne finančné odškodnenie podľa rozsahu týchto následkov, a to až do výšky poistnej sumy. Práve pošet týchto škôd za posledné roky výrazne narástol.

Poistenie batožiny
Cestovné poistenie nie sú len liečebné náklady. Už sme si zvykli, že počas cesty môžeme prísť o veci, ktoré si na cesty berieme so sebou a majú pre nás vysokú hodnotu. Preto k cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny, ktoré chráni náš majetok zbalený na cesty.

Poistenie zodpovednosti za škodu
Čo s prípadnou škodou, ktorú môžeme neúmyselne spôsobiť v zahraničí komukoľvek, s kým prídeme do styku? Niekedy stačí úplná banalita, ktorou môžeme spôsobiť obrovskú škodu na majetku iných.
Rovnako nie je celkom bežné zamýšľať sa pred cestou do zahraničia nad výškou kompenzácie škody, ak by úraz v zahraničí zanechal trvalé následky na zdraví alebo v tých najhorších prípadoch stál život. Aj poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví je súčasťou komplexného cestovného poistenia.

Poistenie stornovacích poplatkov
Keď si kupujeme zájazd alebo pobyt v cestovnej kancelárii, určite neuvažujeme nad jeho zrušením. V prípade náhleho ochorenia alebo vážnej rodinnej udalosti však cestu musíme zrušiť a stornovacie poplatky požadované od cestovnej kancelárie nás môžu nemilo prekvapiť. Pre tento účel poskytuje Allianz - SP poistenie stornovacích poplatkov. Výška poistného závisí od ceny zájazdu, takže maximálna výška poistného plnenia ani v tomto prípade nie je zo strany poisťovne ohraničená.

Nadštandardné asistenčné služby
K cestovnému poisteniu patria aj asistenčné služby. Toto slovné spojenie sa stalo za posledných pár rokov omnoho frekventovanejšie. Čo vlastne asistenčné služby môžu ponúknuť? V prípade zdravotných problémov alebo hospitalizácie je nosnou úlohou asistenčnej služby:

 1. zabezpečenie zdravotníckeho zariadenia na primeranej úrovni,
 2. úhrada nákladov alebo poskytnutie platobných záruk zdravotníckym zariadeniam,
 3. sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu liečby v materinskom jazyku,
 4. komunikácia s blízkymi osobami na Slovensku,
 5. prevoz (repatriácia) späť do vlasti.


V prípade poistnej udalosti na žiadosť klienta poskytuje asistenčná spoločnosť tieto služby:

1. Ak je poistený chorý alebo zranený a ak je to z lekárskeho hľadiska nevyhnutné, asistenčná spoločnosť:
- zabezpečí ošetrenie poisteného lekárom, 
- zabezpečí zaslanie nevyhnutných liekov, ktoré nie sú na mieste k dispozícii, 
- poskytne radu, na ktoré zdravotnícke zariadenie sa má poistený obrátiť, prípadne ho na vyšetrenie bude sprevádzať, 
- vyšle poistenému zdravotnú sestru na vykonanie lekársky predpísaných úkonov spojených s nevyhnutnou liečbou, 
- zabezpečí prípadný prevoz späť do vlasti, resp. prevoz telesných pozostatkov v prípade úmrtia.

2. Ak je potrebná hospitalizácia poisteného, asistenčná spoločnosť:
- vyberie zdravotnícke zariadenie vhodné vzhľadom na zdravotný stav poisteného a prevezie poisteného do nemocnice,
- priebežne sa informuje o zdravotnom stave poisteného,
- pravidelne sa uisťuje, že ošetrenie a liečba sú primerane vykonávané, 
- zabezpečí prevoz poisteného do vhodnejšieho zariadenia v prípade, že pôvodne zvolené zdravotnícke zariadenie je nevhodné pre jeho zdravotný stav,
- informuje nemocnicu o spôsobe platenia účtu, 
- odovzdáva odkazy rodine poisteného, 
- tlmočí personálu nemocnice požiadavky poisteného v prípade, že vzniknú problémy s dorozumievacím jazykom.

V rámci doplnkových služieb zorganizuje asistenčná spoločnosť predčasný návrat poisteného napríklad v prípade ochorenia alebo úmrtia blízkej osoby, poskytne pomoc v prípade straty dokladov, sprostredkuje právnu pomoc v zahraničí.


Na to, aby mohla Allianz – SP svojim klientom poskytnúť takúto starostlivosť 24 hodín denne vo všetkých krajinách sveta, spolupracuje s asistenčnou službou Mondial Assistance, ktorá disponuje 33 asistenčnými centrálami v 28 krajinách na 5 kontinentoch. Zasahuje každé 3 sekundy prostredníctvom celosvetovej siete 240 korešpondentov a 400 000 poskytovateľov.

 

Dátum vydania: 24.05.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook