Aké poistenie chráni váš nový iPad? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Aké poistenie chráni váš nový iPad?

Len v piatok sa začal na Slovensku dlho očakávaný predaj nového tabletu iPad 2 a mnohé predajne hlásia, že je úplne vypredaný. Čo keď sa vám však toto revolučné zariadenie zničí, poškodí alebo ho niekto ukradne? Odhliadnuc od sentimentálnej hodnoty jeho obsahu, cena nového tabletu iPad 2 sa môže vyšplhať až na 600 eur. Ktorý typ poistenia vám nahradí škodu v prípade nepredvídateľných udalostí?

Odvolávajúc sa na novú štúdiu výskumnej a poradenskej spoločnosti Phaydon z Kolína nad Rýnom, väčšina ľudí používa iPad vo svojich domovoch, relaxujúc na svojich sedačkách, čo znamená, že poistenie domácnosti bude vo väčšine prípadov najvhodnejšou voľbou, ak chcete svoj iPad ochrániť.

Ak je iPad zničený alebo poškodený vo vašej domácnosti, či už ohňom, vytopením alebo búrkou, škody kryje poistenie domácnosti. V súvislosti s tým odporúčame zistiť, či vybrané poistenie pokrýva jeho počiatočnú hodnotu ako nového zariadenia alebo je limitované jeho súčasnou hodnotou. Poistenie počiatočnej hodnoty pokrýva celú sumu, ktorú potrebujete, ak si chcete kúpiť novú verziu zničeného zariadenia. V prípade veľkej kúpy si radšej navýšte sumu, na ktorú máte domácnosť poistenú tak, aby korešpondovala s aktuálnou reálnou hodnotou vybavenia domácnosti. Ak to nespravíte, ako poistník musíte očakávať značnú finančnú stratu v prípadoch ako požiar či povodeň, ktoré majú potenciál zničiť celý váš majetok. Ak ste napr. poistený na sumu 20 000 eur a vybavenie domácnosti stojí v skutočnosti dvakrát toľko, poisťovňa vám nahradí iba polovicu počiatočnej hodnoty majetku v prípade, že príde k jeho zničeniu alebo strate.

Dovolenková sezóna je ideálnym časom pre zlodejov. Preplnené poštové schránky akoby hovorili „Sme na dovolenke!“ a posmeľujú zlodejov, aby vás obrali o cenný majetok, ako je iPad. Pevne uzamknuté dvere a okná, susedia, ktorí na vašu domácnosť dohliadajú alebo svetlá, ktoré sa automaticky zapínajú sú ideálnymi nástrojmi, ako sťažiť zlodejom ich prácu. Ak ste všetky tieto opatrenia spravili a tak či tak vás vykradli, upovedomte najskôr políciu a potom poisťovateľa vašej domácnosti, ktorý kryje škody.

Ako chrániť iPad na cestách?

Ľudia, ktorí často používajú svoj iPad na cestách, by nemali zabudnúť na cestovné poistenie, ktoré zahŕňa aj poistenie batožiny. Ak prídu o svoj iPad krádežou alebo stratou, poistenie batožiny pokryje straty do výšky 170 eur pre jedno zariadenie, v prípade pripoistenia batožiny sa vyplatená čiastka môže vyšplhať až na 335 eur.

Poisťovňa odporúča, aby ste svoj iPad v žiadnom prípade nenechávali v zaparkovanom a  osamotenom vozidle. To doslova láka zlodejov a neskôr vedie k ťažkostiam pri dohode s poisťovňou. A nezabúdajte: hrubá nedbanlivosť môže vyústiť do finančnej straty pri poistnom plnení.

Škody zapríčinené treťou stranou

iPad však môže byť zničený alebo poškodený aj treťou stranou, napr. keď ho niekto náhodou obleje pohárom vína. Túto situáciu pokrýva poistenie zodpovednosti tretej strany – až do výšky, do ktorej ho má dotyčný uzatvorené. To je možné pri cestách v zahraničí vyriešiť cestovným poistením s poistením zodpovednosti za škodu a pri škodách na Slovensku poistením zodpovednosti v rámci poistenia domácnosti.

 

Dátum vydania: 11.05.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook