Veľkonočná lyžovačka | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nestrácajte opatrnosť ani na záver lyžiarskej sezóny

 1. Za úrazy na lyžovačke v zahraničí vyplatil Allianz - SP za poslednú sezónu už vyše 33 000 eur
 2. Najdrahšia zlomenina vyšla na 7 775 eur
 3. Najviac lyžiarskych úrazov v zahraničí sa stalo v Rakúsku, nasleduje Taliansko, Francúzsko a Švajčiarsko
 4. Medzi bežné lyžiarske úrazy patrili vykĺbené ramená, zlomeniny končatín, poranenie tváre či otrasy mozgu

S prichádzajúcou Veľkou nocou sa blíži aj záver tohtoročnej lyžiarskej sezóny. Aj pri poslednej lyžovačke sa však oplatí nepodceniť riziká, ktoré so sebou tento šport prináša a radšej sa poistiť. Len za uplynulú lyžiarsku sezónu eviduje Allianz – SP poistné plnenie za škody spôsobené pri lyžovaní v sume prevyšujúcej 33-tisíc eur. Najviac lyžiarskych úrazov, približne polovica zo všetkých, bolo zaznamenaných na svahoch v Rakúsku, približne štvrtina úrazov sa stala v Taliansku, nasleduje Francúzsko (cca 15% úrazov) a Švajčiarsko (cca 10% úrazov). Medzi bežné lyžiarske úrazy patrili vykĺbené ramená, zlomeniny končatín, poranenia tváre či otrasy mozgu.

Dôležitosť uzatvorenia cestovného poistenia pred lyžovačkou dobre ilustruje aj nasledovný prípad. Pri páde na lyžovačke vo Švajčiarsku sa slovenskému občanovi zlomila kľúčna kosť. Nezvyčajné je, že k úrazu došlo pri páde na bežkách. Zlomenina kľúčnej kosti si vyžiadala operáciu priamo vo Švajčiarsku, ktorej náklady boli 7 300 švajčiarskych frankov (približne 5700 eur). Celkovo sa však náklady spojené s úrazom a repatriáciou vyšplhali až na sumu 7 775 eur, ktorú za klienta, keďže bol poistený, uhradila Allianz – Slovenská poisťovňa.

Cestovné poistenie sa dá uzatvoriť cez internet online.allianzsp.sk alebo telefón 0800 122 222, s okamžitou platnosťou Vás poistia na ktorejkoľvek pobočke.

Dátum vydania: 19.04.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook