99 rokov od najznámejšej lodnej katastrofy | Allianz - Slovenská poisťovňa

99 rokov od najznámejšej lodnej katastrofy

 1. Pred 99 rokmi sa potopil „nepotopiteľný“ Titanik 
 2. Z 2 223 pasažierov sa zachránilo len 706
 3. Poisťovne, medzi nimi aj Allianz, vyplatili na poistnom plnení vyše 50 miliónov mariek (v súčasnosti 25 miliónov eur)

Príbeh je viac ako známy: 14. apríla 1912 sa Titanik, nepotopiteľná loď, zrazil s ľadovcom na južnom pobreží ostrova Newfoundland. Na úsvite 15. apríla sa loď potopila do Atlantického oceánu a znamenala jednu z najhorších námorných katastrôf v histórii.

Na prvú plavbu, v tej dobe najväčšej a najluxusnejšej osobnej lode, nastúpilo 2 223 cestujúcich. Táto transatlantická loď však nikdy nedokončila svoju cestu zo Southamptonu v Anglicku do New Yorku. Pri potopení lode prišlo o život 1 517 ľudí. Jedným z dôvodov takého vysokého počtu obetí bolo, že loď napriek splneniu všetkých noriem a námorných predpisov mala záchranné člny len pre 1 178 ľudí. A predsa z nich prežilo len 706.

Celkovo, poisťovne z celého sveta pokryli škody v hodnote viac ako 50 miliónov vtedajších nemeckých mariek (momentálne viac ako 25 miliónov eur):

 1. platba za potopené plavidlo bola vo výške približne 20 miliónov mariek (viac ako 10 miliónov eur),
 2. obzvlášť veľkou položkou bolo vyplatené poistné za prepravované cennosti,
 3. len polovica z materiálnej hodnoty lode bola poistená a poistné bolo veľmi nízke,
 4. len malé percento z rizík bolo kryté ne-anglickými spoločnosťami, takže veľká časť platieb bola hradená britskými poisťovňami, 
 5. poisťovne, najmä americké, museli zaplatiť viac ako 2,5 milióna mariek za životné poistky,
 6. platby za úrazové poistenie dosiahli ešte väčšiu výšku.

Hoci spoločnosť Allianz nebola jedným z najväčších poisťovateľov v tejto potupnej tragédii, pokryla všetky škody poisteným a vyplatila 700-tisíc nemeckých mariek (350-tisíc eur).

Zlomový bod v poistnom sektore
Tragédia sa stala zlomovým bodom v histórii poistenia prepravy. Jej následky boli prediskutované na medzinárodnej konferencii, ktorej závery v januári 1914 vyústili do týchto rozhodnutí:

 1. bola zriadená medzinárodná hliadkovacia služba ponúkajúca informácie o pozíciách ľadovcov,
 2. boli prijaté nové konštrukčné pravidlá pre transatlantické parníky,
 3. majitelia lodí boli prinútení inštalovať bezdrôtové služby v ich flotile lodí,
 4. bol zvýšený počet povinných záchranných člnov,
 5. časté požiarne hliadky sa stali na palubách povinnosťou,
 6. bleskozvod na hornej palube lodí sa musel vylepšiť a stal sa trvalou súčasťou lodí.

Katastrofa, akou bolo potopenie Titaniku, zdôrazňuje význam bezpečnosti v doprave - po mori, vzduchu či súši. Príprava a prevencia sú kľúčovými faktormi pri vylúčení alebo minimalizovaní škôd a ľudských obetí pri takýchto katastrofách.

Dátum vydania: 14.04.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook