Allianz-Slovenská DSS je zisková | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz-Slovenská DSS je zisková

Celkové výnosy spoločnosti za prvých šesť mesiacov tohto roka predstavovali takmer 3,06 mil. eur.

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) vykázala za prvý polrok tohto roka čistý zisk 238 tis. eur. Celkové výnosy spoločnosti za prvých šesť mesiacov tohto roka predstavovali takmer 3,06 mil. eur a celkové náklady 2,78 mil. eur. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila spoločnosť. V prvom polroku 2009 mala spoločnosť stratu 187 tis. eur. Výnosy firmy z poplatkov účtovaných klientom za prvých šesť mesiacov tohto roka tvorili 2,97 mil. eur. Finančné výnosy spoločnosť zaznamenala vo výške 69 tis. eur, ostatné výnosy vykázala v sume 20 tis. eur. Náklady na poplatky a provízie penzijná firma evidovala vo výške 1,05 mil. eur, ostatné náklady boli vo výške 908 tis. eur a personálne náklady spoločnosti predstavovali 502 tis. eur.

Majetok DSS v celkovej výške 43,56 mil. eur tvorili ku koncu júna najmä náklady a príjmy budúcich období v sume 25,4 mil. eur. Peniaze spoločnosti vedené na bankových účtoch predstavovali 9,2 mil. eur, dlhové cenné papiere mali hodnotu 1,95 mil. eur a dlhodobý nehmotný majetok 2,3 mil. eur. Základné imanie spoločnosti predstavovalo ku koncu júna 37,18 mil. eur, zákonný rezervný fond 996 tis. eur a ostatné kapitálové fondy 12,34 mil. eur.

Allianz-Slovenská DSS vznikla koncom septembra 2004. Na konci júna tohto roka spravovala majetok sporiteľov v celkovej čistej hodnote 1,045 mld. eur. Jej jediným akcionárom je Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dátum vydania: 30.08.2010

Zdroj: SITA

KONTAKTY PRE NOVINÁROV

> Lucia Muthová
Tel.: 02.5963 3114
Youtube Facebook