Životné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Životné poistenie

Druh rezervotvorného poistenia osôb, ktorého predmetom a rizikom je dožitie a úmrtie poistenej osoby. Medzi tieto poistenia sa zaraďuje i dôchodkové poistenie.
Allianz | Club