Živel | Allianz - Slovenská poisťovňa

Živel

Súbor rizík prírodného charakteru, ktorých vznik a priebeh je človekom ťažko ovplyvniteľný.
Allianz | Club