Živel

Súbor rizík prírodného charakteru, ktorých vznik a priebeh je človekom ťažko ovplyvniteľný.
Nonstop infolinka 0800 122 222