Zánik poistenia zo zákona | Allianz - Slovenská poisťovňa

Zánik poistenia zo zákona

Je ukončenie platnosti poistenia, resp. poistnej zmluvy na základe podmienok stanovených zákonom. Ide napríklad o zánik poistenia pre neplatenie alebo pre zánik poistného rizika.
Allianz | Club