Zánik poistenia | Allianz - Slovenská poisťovňa

Zánik poistenia

Je ukončenie platnosti poistnej zmluvy resp. poistenia. Poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou a zánikom zo zákona.
Nonstop infolinka 0800 122 222