Zákonná zodpovednosť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Zákonná zodpovednosť

Zákonom stanovená povinnosť nahradiť škodu, ktorá bola spôsobená inému. Vo väčšine prípadov je dôležité preukázanie zavinenia, a teda aj zodpovednosti za spôsobenú škodu.
Allianz | Club