Začiatok poistenia (vznik poistenia) | Allianz - Slovenská poisťovňa

Začiatok poistenia (vznik poistenia)

Je termín vzniku poistenia. Je to čas uvedený v poistnej zmluve, ak je podmienkou vzniku poistenia. Možno dohodnúť, že poistenie začína časom uvedeným v poistnej zmluve alebo neskoršie. Poistnú zmluvu nemožno uzavrieť so spiatočnou platnosťou.
Allianz | Club