Zábrana škôd (zábranná činnosť) | Allianz - Slovenská poisťovňa

Zábrana škôd (zábranná činnosť)

Činnosť poisťovní zameraná na presadzovanie preventívnych opatrení smerujúcich k znižovaniu rizika a rozsahu škôd. Táto činnosť sa realizuje formou poskytovania finančných príspevkov a úverov na preventívne opatrenia a zariadenia, výchovou a propagačnou činnosťou. Označuje sa tiež ako zábranná činnosť poisťovní.
Allianz | Club