Vyššia moc | Allianz - Slovenská poisťovňa

Vyššia moc

Rozhodnutie alebo udalosť, ktoré nemôže občan ovplyvniť. Ide o rozhodnutie štátnych orgánov alebo zásah prírodných síl.
Allianz | Club