Výška škody | Allianz - Slovenská poisťovňa

Výška škody

Finančné vyjadrenie majetkovej, zdravotnej alebo inej spôsobenej ujmy. Finančné vyjadrenie vychádza z právnych a cenových predpisov alebo zo vzájomnej dohody zúčastnených strán.
Nonstop infolinka 0800 122 222