Všeobecné poistné podmienky | Allianz - Slovenská poisťovňa

Všeobecné poistné podmienky

Zovšeobecnené podmienky pre určité poistné druhy. Ide najmä o podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristiku pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistná náhrada, podmienky a výška platenia poistného a podobne.
Allianz | Club