Valorizácia poistných plnení | Allianz - Slovenská poisťovňa

Valorizácia poistných plnení

Zvýšenie pôvodne stanoveného základu poistných plnení v závislosti od inflačných trendov. Ide najmä o valorizáciu poistných plnení v životných a dôchodkových poisteniach.
Allianz | Club