Úhrada poistného | Allianz - Slovenská poisťovňa

Úhrada poistného

Zaplatenie predpísaného poistného na dohodnuté alebo stanovené poistné obdobie. Podľa našich právnych predpisov čiastočná úhrada nie je žiadna úhrada a posudzuje sa, akoby poistné nebolo zaplatené vôbec.
Allianz | Club