Špecifické poistné podmienky | Allianz - Slovenská poisťovňa

Špecifické poistné podmienky

Konkrétne poistné podmienky pre určitý poistný druh. Konkretizuje všeobecné poistné podmienky najmä rôzne výluky z poistenia, spôsob stanovenia poistnej náhrady a podobne.
Allianz | Club