Storno poistného | Allianz - Slovenská poisťovňa

Storno poistného

Pracovný postup predstavujúci zrušenie predpisu poistného na dané účtovné obdobie v prípade zániku poistenia.
Allianz | Club