Solventnosť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Solventnosť

Dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov v príslušnom čase. V poisťovníctve to znamená schopnosť poisťovne plniť všetky svoje záväzky v stanovenom termíne.
Nonstop infolinka 0800 122 222