Sadzba poistného | Allianz - Slovenská poisťovňa

Sadzba poistného

Relatívne vyjadrené poistné na jednotku poistnej hodnoty. Obyčajne sa uvádza v promile alebo percentách z poistnej hodnoty. V niektorých prípadoch sa stanovuje v absolútnej hodnote v korunách, a to najmä v krátkodobých poisteniach. Vyratúva sa na základe štatistických údajov a pomocou metód poistnej matematiky. Je to relatívne vyjadrenie ceny poistného rizika.
Allianz | Club