Rozsah poistného krytia | Allianz - Slovenská poisťovňa

Rozsah poistného krytia

Súbor všetkých rizík a poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, vymedzujúci okolnosti, za ktorých poisťovňa poskytne poistné plnenie.
Allianz | Club